אינדקס- מאמרים ושעורים מהזוהר.

מאמרים מומלצים מהזוהר, פירוש וביאור.

השעורים של רבי דוד קורן, מחשבה קבלית

 

 

משלי,מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם  הקבלה וזוהר,

עולם הבלבול עץ הדעת טוב ורע.

משלי, ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, והזוהר,

הגורל והחיים.הרס וחורבן על כל חוקי המוסר

משלי, טובה תוכחת מגולה מאהבה מוסתרת. סודות הזוהר ,

אני הולך לחפש את עצמי.

מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. משלי ב'

איכות חיים ובחירה חופשית, שעור בוידיו

שמע בני מוסר אביך. מהו מוסר וצדק.

החוק המוסק והצדק האנליטיים, הבדיונים,

 כי עזה כמות קשה כשאול קנאה.שיר השרים

המחלה והזקנה. סוד תחיית המתים.

סודות שיר השירים, היושבת בגנים ,

החרדיזציה החילוני והדתי. ראה גם סרטון. כוח הבזיון

יעקב ועשו. הנחש ואדם הראשון.

סיפור אמתי מהחיים, תורתו אמונתו,

 

הסבל האנושי, ההצלחה בעולמנו הרשע סובל כפול

הקמצן נחשב לחולה מחמת הקליפות, וניזון מכוח עמלק,

באנו חושך לגרש, חנוכה, שעור בוידיו

קבלה מהזוהר: סוד הגאולה, צדיק כתמר יפרח,

אין לי זמן להיות חולה

קבלה וזוהר, סוד אשת חייל מי ימצא,

קבלה וזוהר: המוסר אמת והצדק בימנו.

קבלה וזוהר, מהו סוד ואהבת לרעך כמוך,

לחיות עם חיות ובהמות,

מה  יתרון לאדם בכל עמלו קהלת ,,ו

קבלה וזוהר, הרצון האלוקי של האדם

קבלה וזוהר, סוד עזי וזמרת יה, ואחי ורעי

הקמצן, הוא אדם חולה שניזון משמרי הקליפות, הסיטרא אחרא, עמלק,

צלם ודמות

קבלה וזוהר: סוד פסח ליל סדר ביאור חמץ שהוא יצר הרע,

אמון אמונה ואומנות. גילוי והסתר סודות התורה.

קבלה: מי הוא אדם חשוב? בעיות צרות ומחלות,

בית המקדש השלישי

 

סוד כל הגליות של בני ישראל. פרשת שמות

קבלה וזוהר: אז ישיר משה, סוד אותיות מ'ה'ש'

סוד בית המקדש הראשון בינה השני מלכות באחרית הימים.

קבלה מהזוהר: המוח המדמה והאשליה של הזמן,

: האור הלבן והאור השחור. נעשה אדם תוכו ועברו.

קבלה מהזוהר: דומם צומח חי ומדבר,

קבלה מהזוהר: מאמר ותשחת הארץ חיי שרה.

 

זוהר, מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו.

מקבלה מהזוהר: ה העבודה של הצדיק בעולמנ,

כוחו של צדיק

קבלה מהזוהר: למה לבני מזל טלה  אין סבלנות?

על פי שניים עדים יקום דבר סודות הזוהר

קבלה וזוהר: מזל החודש דגים. התשע''א

כל דבר בחינם הוא מרוח הטומאה. פרשת תרומה

קבלה וזוהר: ראש חודש כסלו מזל קשת תשע''ג

סוד הפרדס פשט רמז דרש וסוד

קבלה מהזוהר: המדינה שלנו היא מזל שור שרוצה ביטחון,

האדם הראשון בגן עדן

קבלה מהזוהר: המזל והגורל של האדם.

מצוות מתוך פחד ואינטרס האמונה האשלייתית .

קבלה מהזוהר: חודש אלולו מזל בתולה, תשע''ב

ערב רב בדורנו, מנהגים דינים ראשי העם, 

יום בריאת העולם, שפת האנפים של היקום והטבע בעולמנו,

ערב רב.  מודעות בהמות. ובני ישראל מודעות אדם.

עידן הדלי ט''ו בשבט. מלחמת גוג ומגוג

ה' מיני ערב רב בתוכנו.

קבלה מהזוהר: מזל סרטן הרפואה בחודש תמוז בין המצרים.

כי יקלל אלהיו. פרשת אמור.

ט' באב ,מזל אריה סודות האכילה

התורה יש לה לבוש. גוף. נשמה. ונשמה לנשמה.

קבלה מהזוהר: לב האבן ולב הבשר. החום והקור שבלב.

שליחות הנחש. ומודעות הצדיק.

סודות. הירח כלי של מלכות.צופן לנשמה ורצון האדם.

רבי שמען מגרש את מלאך המוות ומגן על רבי יצחק.

 

יציאת רבי שמעון מהעולם אידרה זוטא כל המאמר

 

מקרה בני האדם ומקרה הבהמה, אחד הם

מחזוריות השנה וסוד ובראשית

קבלה והזוהר. סודות מצות יראה ואהבה,

על רבי עקיבא מיסד את סודות הקבלה

אשתו של האדם היא עיקר הבית.

סוד ישועת ה' כהרף עין, הרצון לתת, או לקבל מות או חיים,

סודות גלגולי נשמות סבא משפטים.

קבלה מהזוהר: המוח וערוצים מגבלים. ורצון הנפש.

סוד רוח האישה נידה טומאה ולידה.

קבלה מהזוהר: סודות היצר שבאדם טוב ורע,

המלבושים של האדם.

קבלה מהזוהר: האינטליגנציה האנושית הרצון חלק א'

אישה סוטה תחת בעלה, סודות פרשת סוטה.

קבלה מהזוהר: האינטליגנציה האנושית הרצון חלק ב'

 קבלה מהזוהר,  נפש רוח נשמה.

קבלה מהזוהר: הרשע סובל כפול בעולמנו. מי הוא הרשע?

נשמות עשוקות ונעשקות. ממזרים מות תינוקות.

קבלה מהזוהר: סודות ע''ב שמות.

סוד פסח שני. טומאה וטהרה..ריפוי ממחלות..

קבלה מהזוהר: מה באמת כואב לנו בחיים, סוד תחיית המתים

סודות התפילות והקורבנות .איך התפילה מתקבלת.

סוד השם אלה''ים אל אלקינו

סוד האמונה השלמה. אידרא רבה.

קבלה מהזוהר: השבועה והנדר

סוד האדם כלל ופרט.

ריקבון המוח האנושי. כוח הנאצי היהודי.פרשת שמות.

השם מ''ב, אנא בכוח

סודות עליה לספר התורה והכונות.

קבלה וזוהר, סוד שירת הים וקריעת ים סוף

קבלה מהזוהר: סוד קידוש הכונות היין בשבת

בדיקת הצל, ליל הושנה רבה,

וקבלה מהזוהר: יותר יעקב לבדו. אישה סוטה תחת בעלה.

כונות קראית משניות. משנה נשמה משה נ' שערי בינה.

סודות הכשרות וכונות השחיטה

כונות המקוה בליל שבועות.

קבלה מהזוהר: נשמות עשוקות. מוות תינוקות,

אדם נשוי בלי בנים שמת.

לחץ הזמן האשלייתי, וזמן אמת,

מי הוא הרופה החכם. ומה הוא צריך לדעת.

חטא האדם הראשון. שהביא את המוות לעולם. ותחיית המתים,

כל אשר תמצא ידך בכחך לעשות.

סוד הכלל והפרט. ראה גם פרשת וארא

התרופה לאדם שכועס.

ה' מיני ערב רב בתוכנו.

סוד פרה אדומה. פרשת חקת בזוהר.

 סוד קברות הצדיקים, וישני חברון, האבות, איך להתחבר לצדיקים,

מצוות ביקור חולים,

 ממעמקים קראתיך, פרשת אחרי מות תשע''ג

ש''ד יהודי. או שד''י

מידי חודש בחודשו ושבת בשבתו  פרשת אחרי מות תשע''ג

 וזוהר, סודוד המזוזה השם שד''י, יצר הטוב ויצר הרע,

 התורה מקדשת ומזכחת את האדם, פרשת קדושים תשע''ג

כי לי בני ישראל עבדים

 

ותמלא הארץ חמס:

 

סוד הר הבית ובית המקדש

 

מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו.

 

שבת מנוחה

 

סוד נפש ורוח

 

ארבע חיות הקודש השם הויה אדני

 

סוד שבע הברכות לכלה וסוד היין

 

דור האדם הראשון ודור נוח ומגדל בבל

 

מאמר על פי שניים עדים יקום דבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
פרשיות השבוע מהזוהר,  כולל שעורים בוידיו ללימוד

ספר

בראשית

ספר

שמות

ספר

ויקרא

ספר

במדבר

ספר

דברים

 קבלה מהזוהר, בראשית תשע''ג
לחץ כל ספר בראשית

קבלה מהזוהר:
פרשת שמות
,
תשע''ג.
לחץ כל ספר שמות

קבלה מהזוהר
פרשת ויקרא תשע''ג  
לחץ כל ספר ויקרא

 קבל מהזוהר 
פרשת במדבר תשע"ג
לחץ כל ספר במדבר

 קבלה מהזוהר פרשת דברים תשע"ג
כל ספר
דברים,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.