קורס חכמת תווי הפנים ועסקים

מהזוהר, פרשת יתרו, 50% הנחה דרך האתר שלנו,

20 שעורים בדיסקים די וי די

ידע נדיר ובלעדי מסוגו בעולם, במבצע,

במקום 1800 ₪,  רק 890 ₪  ניתן לחלק לשלוש תשלומים

כולל דמי משלוח בכל מקום בארץ צורו קשר ישיר
בטלפונים, 0773412277- 0545309491ניד: חלק משעור על סודות השער,

פרשת יתרו,

זה ספר תולדות האדם,

סודות חכמת תווי הפנים,   סעיף ס"ח בזוהר.:

זה ספר תולדות האדם, הוא לצורות,

בסוד הצורה של בני האדם,

להכיר באלו תולדות אדם,

את הצורה שבסודות האדם,

בשער

במצח

בעניים

בפנים

בשפתיים

 

וברשמי היד

 ובאוזניים

 

 

בשבע אלו ניכרים בני אדם,

 

 

 

 

ס"ט)   ניכר בשער,  כי כל מי ששערותיו קמוטות,

דהיינו שמסולסלות, ועולות  על ראשו כלפי מעלה,

כלומר, שאינן  תלויות למטה מראשו,

 

הוא בעל כעס, לבו קמוט כמו סחבה,

דהיינו: שלבו מלא פחד,  מעשיו אינם טובים,

בשותפות צרכים להתרחק ממנו,

 

טופסה פירושו סחבות, כי על בלוי הסחבות

מתרגם בלי טפסן, (ירמיהו ל"ח-י"א)

 

סעיף ע')  אם שערותיו חלקות ביותר ותלויות למטה,

טוב להשתתף עמו, ריוח נמצא בו, כלומר

שישתכר וירוויח עמו,

 

הוא כשלעצמו,  דהיינו בלי שותף, אינו כן,

שאין בו הצלחה,

הוא בעל סוד באלו סודות עליונים,

בסודות קטנים, אינו עומד בהם,

מעשיו, לפעמים טובים ולפעמים אינם טובים,

 

 

סעיף ע"א')  ואם שערותיו תלויות למטה,

ואינן חלקות, אין פחד בליבו,

בעל זדונות הוא, חושק למעשים טובים,

והם יפים לפניו, ואינו עושה אותם,

 

וכשיגיע לזקנה, חוזר להיות ירה ה' ומעשיו יפים,

והדברים אמורים בדברי העולם,

שאז הוא בעל זדונות, ואינו עושה מעשים טובים,

 

אבל בדברי שמים, יצלח כל מי שיקרב אליו,

לא יתגלה לו סודות עליונים,

אבל סודות קטנים, טוב הוא לשמרם,

 

מדבר קטן עושה דבר גדול, ודבריו נשמעים,

וסוד זה הוא ז' באלו אותיות השיעור של אדני,

למד את תמרורי החיים. כל היקום מסומן
 כולל האדם . אל תגיד לא ידעתי. תגיד  לא רציתי ללמוד.
כי כל החכמה קיימת אבל האדם  העצלן נשאר פתי.  לגבי החיים.

 

קורס חכמת תווי הפנים ועסקים

מהזוהר, פרשת יתרו, 50% הנחה דרך האתר שלנו,

20 שעורים בדיסקים די וי די

ידע נדיר ובלעדי מסוגו בעולם, במבצע,

במקום 1760 ₪,  רק 880 ₪  ניתן לחלק לשלוש תשלומים

כולל דמי משלוח בכל מקום בארץ צורו קשר ישיר

    0545309491ניד:   בטלפונים, 0773412277
 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.