שער הסליחות, וסוד י"ג מידות, עיבור יניקה לידה,
 
שער הסליחות פרק א' ויעבור, עץ החיים,
סוד ויעבור ה' על פניו ויקרא.
הנה ויעבור, צירופו ע"ב עם רי"ו.
וסוד העיבור נעשה ע"י היסוד, הנקרא שדי.
פרטים נוספים >>
 
פרק ב' שער הסליחות
דע שכל עניין הסליחות הוא תיקון רפ"ח ניצוצות
שהם הכלים, מעשה בראשית,
בסוד, ורוח אלוקים מרחפת, על פני התהום,
אותיות המות
שאותיות מרחפת, הם מת רפח, והתיקון הוא
על ידי ע"ב שמות, בסוד עיבור – אותיות ויעבור,
שהם אותיות ע"ב רי"ו יחד הם רפ"ח,
פרטים נוספים >>
 
פרק ג' שער הסליחות
והנה ב' כוונות ביחד אנו עושין, א', תיקון יסוד לאה וחיבוק וזווג. ב', תיקונא דיקנא דזעיר אנפין.
לכן צריך לכוין ב ויעבור ב' כוונות, כנגד הב' כוונות הנ"ל.
פרטים נוספים >>
 
פרק ד' שער הסליחות
א', אל. ב', רחום. ג', וחנון. ד', ארך. ה' אפים. ו', ורב חסד.
ז', ואמת. ח', נוצר חסד. ט', לאלפים,
דוגמת ארך אפים הנ"ל, שהם ב' מדות.
י', נושא עון. י"א, ופשע. י"ב, וחטאה. י"ג, ונקה
פרטים נוספים >>
 
פרק ה' שער הסליחות
 
פרק ו' שער הסליחות
 
פרק ז' שער הסליחות
 
פרק ח' שער הסליחות
 
פרקט' שער הסליחות
פרטים נוספים >>
 
 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.