חברים יקרים וברוכים הבאים, כידוע יש חוק לחם בזיון
ואי אפשר לקבל את אור הקדושה והידע  מבלי לשלם צדקה או תרומה
על פי חוקי הזוהר והקבלה, זה נחשב לגזל,

 המעוניינים להוריד ולהעתיק ידע מהאתר שלנו,
העבירו לנו את תרומתכם ותהיו שותפים להפצת הידע ברבים,
ניתן לקבל שעורים מוקלטים בוידיו די וי די, תמורת תרומה או צדקה
בברכה שאור הזוהר יאיר לכל בית ישראל רבי דוד קורן,

ניתן ליצור קשר ישיר עם רבי דוד קורן, לכל עזרה וסיוע רוחני, בחינם,
טלפונים, 0773412277,- 0545309491

פרשיות השבוע

מספר בראשית

מהזוהר

פרשיות השבוע

מספר שמות מהזוהר

פרשיות השבוע

מספר ויקרא
מהזוהר

פרשיות השבוע

מספר במדבר
מהזוהר

 פרשיותהשבוע

 מספר דברים
     מהזוהר

 כתר

בראשית

 חכמה
שמות

 בינה
ויקרא

 זאיר אנפין

במדבר

 מלכות

דברים

 נח

וארא 

צו 

 נשא

 ואתחנן

לך לך 

 בא

שמיני 

 בהעלותך

 עקב

 וירא

בשלח 

תזריע 

 שלח לך

 ראה

 חיי שרה

 יתרו

מצורע 

 קרח

 שופטים

 תולדות

משפאים 

אחרי מות 

 חקת

 כי תצא

ויצא 

 תרומה

אמור 

 בלק

 כי תבוא

 וישלח

תצוה 

 בהר

 פנחס

 נצבים

 וישב

כי תשא 

 בחקותי

 מטות

 וילך

 מקץ

 ויקהל

 

 מסעי

 האזינו

ויגש 

פקודי 

 

 

 זאת    הברכה

 ויחי

 

 

 

 


ספר תהילים 

ספר מלכים א-ב' 

שעורים
בוידיו 

סודות החגים והלכות 

מגילת איכה

שיר השירים

דניאל

 אסטרולוגיה
קבלית

מחשבה קבלית מאמרים 

  מגילת  אסתר

 ספר קהלת

 ספר ירמיה

 קבלה למתחלים

מאמרים
מהזוהר

 שער רוח הקודש 

 ספר משלי

 פרקי אבות

 

 

 שער מאמרי רשב"י

 ספר יחזקאל

 מסכת אבות

 

 

 שער מאמרי  חזל

 ספר ישעיה

 מסכת סוטה

 

 

 תלמוד 10הספירות

 ספר חבקוק

 מסכת שבת

 

 

תלמוד בבלי מסכות

 ספר עמוס

 ספר יונה

 שמואל-א-ב

 

 שער הקדושה והנבואה

 ספר איוב

 עזרא-נחמיה

 ספר ישעיהו

 

 שער הפסוקים האר"י

 ספר שופטים

 ספר עובדיה

ספר ירמיהו

 

 עץ החיים 

 ספר הושע

 ספר מיכה

 כתבי האר"י

 

 שערהכונות האר"י 

 ספר יהושע

 ספר הזוהר

 

 

 שער הגלגולים האר"י  

 ספר נחמיה

ספר  מלכים

 

 

 ספר דברי הימים

קורס חכמת תווי הפנים ועסקים

מהזוהר, פרשת יתרו, 50% הנחה דרך האתר שלנו,

20 שעורים בדיסקים די וי די

ידע נדיר ובלעדי מסוגו בעולם, במבצע,

במקום 1760 ₪,  רק 880 ₪  ניתן לחלק לשלוש תשלומים

כולל דמי משלוח בכל מקום בארץ צורו קשר ישיר

בטלפונים, 0773412277- 0545309491

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.