שער הפסוקים, האר"י
 
סודות ספר תהילים
סודות ספר תהילים, כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, שיר השירים
שיר השירים....כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות ספר קהלת
ספר קהלת....כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות ספר משלי
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש. ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות ספר יחזקאל
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר חבקוק
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש. ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר דברי הימים
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש. ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, מגילת אסתר
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש. ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר ישעיה
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר עמוס
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר שופטים
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר נחמיה
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר מלכים א-ב
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש. ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, מגילת איכה
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש. ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות ספר איוב
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר איוב
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש. ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות, ספר הושע
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות ספר יהושע
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
סודות ספר ירמיה
כל הסודות הפרשיות. הפירושים והכוונות. סודות האותיות. גלגולי נשמות. כוונות התפילה. סודות הגאולה וימות המשיח. מכתבי האר"י הקדוש.
ערוך ומוכן לרשותכם
פרטים נוספים >>
 
 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.