סודות הרפואה הקבלית. זוהר
 
א' מי הוא הרופא החכם,
ורופא ההוא. ימצאהו בארץ מדבר,
כלומר ששוכב בבית חוליו. ובתוהו יליל ישימון, שהמחלות מצירים אותו.מה הוא צריך לעשות?
היינו. יסובבהו,יבין הסיבה למחלה
יסובב סבות ויביא עלות וסבות.כדי שימנע ממנו אלו הדברים
שמזיקים אותו. ויקז ליה דם
פרטים נוספים >>
 
ב' הדם הדפק והורדים. החיות שבאדם,
והנה החכמה היא מתפשט בסוד הוורידים של
האדם חיוני של האדם ודפיקות, ובתוך אותם
הדפיקות גנוז ונעלם החיות של אין סוף,
המחיה את כולם,
פרטים נוספים >>
 
ג' הקרבנות, הלב והמוח,
מעורבים בקליפות הטומאות.

כן יש בגוף האדם מחזה ולמטה,
אברים כנגד הקליפות הטומאות, שהם
הכבד ויתרת הכבד ומרה וטחול.

פרטים נוספים >>
 
ד' לב האדם, הכבד והמרות,
כי בלב שולט קו שמאל של בינה (אש)
שמחוסר חסדים.(מים) יכול לשרוף העולם. והריאה, הם סוד קו ימין. והם סוד חסד (מים) וע"כ הרוח, שהם סוד החסד של הימין הנמשך

מג' ראשונות י"ה של ז"א. ממתיק אותו
פרטים נוספים >>
 
ה'
פרטים נוספים >>
 
ו'
פרטים נוספים >>
 
ז'
פרטים נוספים >>
 
ח'
 
ט'
פרטים נוספים >>
 
י'
פרטים נוספים >>
 
יא'
פרטים נוספים >>
 
יב'
 
יב'
פרטים נוספים >>
 
יג'
פרטים נוספים >>
 
יד'
פרטים נוספים >>
 
ט''ו'
פרטים נוספים >>
 
 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.