אינדקס  מאמרים  וביאורים על ימות המשיח מהזוהר

כל  מה שרציתם לדעת על ימות המשיח ותחיית המתים.

תפלת קודם הלימוד מהאר"י זיע"א

ריבון העולמים ואדוני האדונים אב הרחמים והסליחות

מודים אנחנו לפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו

בקידה ובהשתחוויה שקרבתנו לתורתך ולעבודתך
עבודת הקדש
ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה

מה אנו ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה

על כן אנחנו נ מפילים תחנונינו לפניך שתמחול ותסלח לכל
חטאותינו
ועונותינו ואל יהיו עונותינו מבדילים ביננו לבינך.

וכן יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו

שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך

לדברינו אלה ותפתח לבבנו הערל בסודות תורתך

ויהיה למודינו זה נחת רוח לפני כסא כבודך כריח נחוח

ותאציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו ושיתנוצצו ניצוצות
עבדיך
הקדושים אשר על ידם גלית דבריך בעולם

וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם

וקדושתם יעמוד לנו לבל נכשל בדברים אלו ובזכותם

תאיר עינינו במה שאנו לומדים

כמאמר נעים זמירות ישראל:

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך:

כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה."יהיו
לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך ה'
צורי וגואלי,

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.