חכמת חיים סיפורי חז"ל
 
האגו והכבוד והמעמד של רב הראשי,
פתאום, נכנס במרוצה אל בית-המדרש,
נער יפה תואר; לתדהמת ראש-הרבנים,
קם המהרש"א ממקומו לכבוד הנער,
והחל משוחח איתו שעה ארוכה…
הפעם, כבר לא יכל הרב להבליג על בזיונו,
והרים קולו בכעס לעבר המהרש"א
פרטים נוספים >>
 
דמי שדחנות לבעל שם טוב
היה זה כאשר גונבה לאוזניו שמועה כי בעיר מז'יבוז' שוכן 'בעל שם' הפועל ישועות באמצעות קמיעות…
רבי יצחק חשד כי הבעל שם טוב משתמש בהשבעת שמות קדושים,
התבטא על כך בחריפות תוך ציטוט דברי חכמינו (אבות א, יג): "דאשתמש בתגא חלף"
פרטים נוספים >>
 
מצווצ פדיון שבויים,
סיפר רבי לוי יצחק את הסיפור הבא לכל המסובים שהקשיבו באוזניים כרויות:
היום, כשהשכמתי בבוקר כדרכי והתכוננתי להכניס את
נכדי לבריתו של אברהם אבינו,
ראיתי חושך גדול שמכסה את העולם
פרטים נוספים >>
 
רבי שמען מגרש את מלאך המוות ומגן על רבי יצחק
בכה רבי יצחק. ואמר בבקשה ממך. שלא תפרוד ממני כל אלו הימים. הלכו אל רבי שמעון,
מצאוהו שהיה עוסק בתורה.
נשא עיניו רבי שמעון וראה את רבי יצחק.

וראה שמלאך המוות רץ לפניו ורוקד לפניו.

פרטים נוספים >>
 
סוד כוחו של צדקה
לעולם אל יתערב אדם בגורל האדם
במיוחד כשרוצה לעשות נתינה או צדקה לא משנה למי.
לפני כל דין בעולם על האדם.
בא הרחמים על מנת להציל את האדם מהדין.
על זה נאמר צדקה תציל ממות.
האדם מחייה את הנשמה שלו. שהיה במות.
על תמנע מאדם את הזכות.
פרטים נוספים >>
 
הכסף מלשון כיסוף כישוף וכיסוי.וישמן ישרון ויבעט
סיפור קצר חכמה גדולה.
חלק משעור על מזל תאומים.
פרטים נוספים >>
 
הכסף והיופי זה לא העיקר,
אותות של צער ושל אכזבה נצטיירו על פני קודשו של הבעל-שם-טוב. אולם, כחלוף רגעים-ספורים, התעשת,
ירד מן העגלה, ופסע אל הבית פנימה
בצעדים בוטחים מאוששים. משנכנס הביתה,
פנה הישר אל חדרו של החולה, הניח את ידו על המזוזה אשר בפתח החדר ונעץ את מבטו בשכיב-מרע הגוסס במיטתו
פרטים נוספים >>
 
מחשבה דמיון ומציאות.
קבצן החי בבקתה עלובה וחרבה, שפרנסתו בקושי מספיקה לו לצרכי המחייה היומיומיים
פרטים נוספים >>
 
רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היה שתקום.
רבי ייבא פתח ואמר.
אל תקרב הלום.
של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר
אתה עומד עליו אדמת קדש הוא.
פרטים נוספים >>
 
אין הצלחה ללא תפילה, העיקר, או הטפל,
פעם אחת ביקש הבעל שם טוב הקדוש
להביא לפניו יין כשר ומושגח,
מהודר בכל ההידורים, ממדינת וסרביה
פרטים נוספים >>
 
איך יש כל כך הרבה חגים ליהודים, בגלל הגויים,
בעל אחוזה עשיר קרא פעם ליהודי שחכר ממנו
את בית המרזח שלו ושאל אותו:
"הראית אי פעם את אלקיך?" היהודי הביט בו בפחד ובתמהון והשיב לו בשלילה "אל תירא",
הרגיעו בעל האחוזה. "לא רציתי אלא לומר לך שאני זכיתי לראות את אלקי היהודים
פרטים נוספים >>
 
 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.