כל פרשיות השבוע ספר דברים
 
קבלה מהזוהר: פרשת דברים תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת דברים תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת ואתחנן תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת ואתחנן תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת עקב תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת עקב תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת ראה תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת ראה תשע''ד
נשאלת השאלה מה הקשר בין לבין כל העניין הזה
של אלוהים אחרים, חולם חלום או נביאי שקר
שמדיח אותך ללכת לפי המנהגים שלו אחריו?(חזרה בתשובה)
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת שופטים תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת שופטים תשע''ד, סוד יצר האדם רע מנעורב, אני דוד רוצה לחלק לכם את הידע הנדיר הזה
שקבלתי, דרך לימוד ד' בחינות מתלמוד 10 הספירות,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת כי תצא תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת כי תצא תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת כי תבא תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת כי תבא תשע''ד
רבי שמעון בן יוחאי. הלך לו וברח למדבר לוד, ונחבא במערה אחת, הוא ורבי אלעזר בנו.
קרא להם נס, ויצא להם חרוב אחד ומעיין מים אחד,

אכלו מאותו החרוב, ושתו מאותו המים. ואליהו ז"ל, היה בא אליהם ב' פעמים בכל יום,
ולימד אותם. ואיש לא ידע מהם,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת נצבים תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת נצבים תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת וילך תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת וילך תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת האזינו תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת האזינו תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת, וזאת הברכה תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת, וזאת הברכה תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
לגו פרשיות דברים,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר - פרשת דברים,
קצבה אתה נותן בברכותיך וכו'. א"ל, ע"כ משלי, מכאן ואילך,
ויברך אתכם כאשר דבר לכם. והענין הוא,
כי מש"ה בגימטריא א"ל שד"י, ובהיותם מליאים כזה, אל"ף למ"ד, שי"ן דל"ת יו"ד, עם הכולל, יעלו בגימטריא אלף,
והיא האל"ף של בינה,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת ואתחנן. תשע''ג
ויתעבר ה' בי למענכם וגו':
כבר הודעתיך, כי בדוגמא שיש בז"א, בחי',
עיבור, ויניקה, ומוחין דגדלות.
כן לכל הנשמות יש ג' בחי' אלו.
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת עקב, תשע''ג
ואכלת ושבעת וברכת וגו'
וכי אין אנו מברכים את הקב"ה מטרם שאנו אוכלים, והרי יש לנו להקדים בבוקר ולסדר שבחו כראוי, מטרם שמברכים לאחר בעולם, וכתוב: לא תאכלו על הדם,(הנפש הגוף) שורשו, שאסור לאכול מטרם שמברך לריבונו,(לנשמה) ועתה כתוב, ואכלת ושבעת וברכת וגו' שמשמע, אין לברך אלא אחר האכילה,

פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת ראה: תשע''ג
ראה - אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה
כלומר, זה לא ברכה או קללה אלא,
זה ברכה וקללה . כלומר, בתוך הברכה יש קללה
ובתוך הקללה יש ברכה
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת , שפטים. תשע''ג
שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך
אשר יי' אלוהיך נותן לך, במצווה זו צווה על שופטים ושוטרים,
ועוד כי אלוקים שופט כי, ם', מניה יוד,
דחושבניה כ' לאחר מכאן אלוקים שופט,
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: עת רצון סוד התשובה חודש אלול משפטים
שיעורים מיוחדים לחודש אלול עת רצון חודש הסליחות, : עת רצון סוד התשובה , עיין חלק א' בפרשת שפטים תשע"ג
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת כי תצא למחמה. תשע''ג
ועל שם השדים הבאים מזה, דהיינו משד הנהפך למלאך כנ"ל, העמידו בעלי המשנה, שיש מהם כמלאכי השרת, שהם תלמידי החכמים. (בעלי ידע אמתי בזוהר וקבלה) היודעים מה שהיה ומה שעתיד להיות. הם בצורתם בארץ למטה, שהם בעלי הפילוסופיה, אצטגניני,(אסטרולוגיה) ישראל, היודעים מה שהיה ומה שעתיד להיות, על פי סוד האותות של החמה והלבנה והליקוי שלהם, וכל כוכב ומזל, יודעים, מה שמראה בעולם.


פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת כי תבוא אל הארץ, תשע''ג
ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה: כבר הודעתיך, עניין י"א סימני הקטרת. ועניין עשתי עשרה יריעות עזים.
ועניין י"א ארורים, שבפרשת כי תבא
הסתכל והביט ומצא, שכתוב,
והיו חייך תלויים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך,
פרטים נוספים >>
 
1 2
< הבא
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.