ספר ויקרא כל הפרשיות מהזוהר
 
קבלה מהזוהר: פרשת ויקרא תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת ויקרא תשע''ד השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו על סודות הפרשה מהזוהר,
זוהר פרשת ויקרא זוהר סעיף שפ"ז אחרי שמת משה מה כתוב: וקם העם הזה וזנה וגו'
כך אוי לעולם שיסתלק ממנו רבי שמעון בן יוחאי. שמבועי החכמה יסתמו בעולם. ויבקש אדם דבר חכמה ולא ימצא מי שיאמר, וישגה כל העולם בתורה. ולא ימצא מי שיעוררו בחכמה. על זמן ההוא כתוב ואם כל עדת ישראל ישגו. כלומר ואם ישגו בתורה. ולא ידעו דרכיה. במה הם. משום ונעלם דבר מעיני הקהל, שלא יהיה בנמצא מי שידע לגלות עמוקות התורה ודרכיה, אוי לאלו הדורות שימצאו אז בעולם. אמר רבי יוסי. עתיד הקב"ה לגלות סודות עמוקים בתורה בזמן מלך המשיח, משום, שמלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים וכתוב. ולא ילמדו עוד איש את אחיו ואיש את רעהו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר. פרשת צו תשע''ד
קבלה מהזוהר. פרשת צו תשע''ד השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת שמיני תשע''ד
פרשת שמיני, השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת תזריע תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת תזריע תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת מצורע תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת מצורע תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת אחרי מות תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת אחרי מות תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת קדושים תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת קדושים תשע''ד .... למד רבי אבא,
פרשה זו קדושים, היא כלל כל התורה, והיא חוטם טבעת האמת, בפרשה זו נתחדשו סודות עליונים של התורה, בעשרת הדיברות, הגזרות ועונשים ומצוות עליונות,
וכשהגיעו החברים לפרשה זו היו שמחים
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת אמור תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת אמור תשע''ד
שיעור בוידיו על סודות הפרשה,
זוהר פרשת אמור, סעיף. שכ"ח:
רבי שמעון פתח ואמר. וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד. וירא אלקים את כל אשר עשה. נאמר סתם.
לרבות אפילו נחשים. ועקרבים. ויתושים. ואפילו אלו שנראים מחבלי העולם.

בכולם כתוב: והנה טוב מאד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת בהר, תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת בהר תשע''ד מהו סוד אתם עבדים לה' אלוקיכם, ובנים לה' אלוקיכם, שיעור מרתק בוידיו, ..........
בעבודה שאדם עובד להקב"ה. יש עבודה, האדם צריך בה להכלל בשניהם, שיהיה עבד ובן להתעטר בהקב"ה, ומה היא.
היא עבודה של תפילה, שאדם צריך להיות בה עבד ובן, להכלל בב' מדרגות עליונות אלו. בזאיר אנפין ובמלכות. לדעת סודות הכוונות של העבודות של תיקון העולמות.
שהיא מדרגת עבד וסוד המלכות, ולדבק רצונו בסוד החכמה, שבימין כנ"ל
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת בחוקותי תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת בחוקותי תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת בהר- בחוקותי תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת בהר- בחוקותי תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו מחשבה קבלית,
 
פרשת ויקרא תשע''ג
פרשת ויקרא תשע"ג
אחרי שמת משה מה כתוב: וקם העם הזה וזנה וגו'
כך אוי לעולם שיסתלק ממנו רבי שמעון בן יוחאי. שמבועי החכמה יסתמו בעולם.
ויבקש אדם דבר חכמה ולא ימצא מי שיאמר,
וישגה כל העולם בתורה. ולא ימצא מי שיעוררו בחכמה.
על זמן ההוא כתוב ואם כל עדת ישראל ישגו. כלומר ואם ישגו בתורה. ולא ידעו דרכיה.
פרטים נוספים >>
 
פרשת צו תשע''ג
פרשת צו תשע"ג השבת הגדולה,
המצוה הראשונה שקבלנו עוד בהיותנו עבדים במצרים, קידוש החודש וקידוש הלבנה, אנו יודעים שעבד, הוא פתור ממצוות,
כי עבד משעובד לרצונות של אדונו,
ואין לו בחירה חופשית ,
לכן כל צו או צווי היא עבודה זרה,
פרטים נוספים >>
 
שבת חול המועד פסח, קריעת ים סוף, ושירת הים,
אמר רבי יצחק, בשעה שישראל חנו על הים,
ראו כמה המונים, כמה חיילים,
וכמה מחנות מלמעלה ולמטה, וכולם באו בקיבוץ על ישראל,
התחילו ישראל בתפילה מתוך צרתם,
פרטים נוספים >>
 
פרשת שמיני תשע''ג
פרשת שמיני תשע"ג'
זה סוד המשכן ביום השמני, כלי של בינה הנשמה, שהיא גמר התיקון, שהיא הרצון האלוהי של האדם, זה חג החרות, אפילו חרות ממלאך המוות, בזכות של שני הצדיקים נדב ואביהו הבנים של אהרון הכהן, שהם היו שלקולים נגד כל נשמות בני ישראל,
לכלי והרצון הזה אנו רוצים להתחבר,
פרטים נוספים >>
 
פרשת תזריע תשע''ג
פרשת תזריע תשע"גרבי אבא פתח ואמר,
אשת חיל מי ימצא,
זו כנסת ישראל, שהיא אשת חיל, כמו שאמרנו, מי ימצא,
הוא כש"א אשר ימצא באחרית הימים
פרטים נוספים >>
 
פרשת מצורע תשע''ג
פרשת מצורע תשע"ג
זה לעומת זה עשה האלוקים. שכמו כששורה טוב על העולם שורה על הכל. כך, כששורה הדין בעולם שורה על הכל. ומי שיפגוש בו יהיה נתפש
פרטים נוספים >>
 
פרשת אחרי מות תשע''ג
פרשת אחרי מות תשע"ג
רבי יהודה פתח: מתהילים, ק"ל)
שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה',
למדנו, בשעה שברא הקב"ה, את העולם,
רצה לברא את האדם
פרטים נוספים >>
 
פרשת קדושים תשע''ג
פרשת קדושים תשע"ג' בכל עת אוהב הרע ואח לצרה יולד,
בכל עת אוהב הרע, זה הקב"ה שכתוב בו
רעך ורע אביך אל תעזוב,
ואהבתה לרעך כמוך, אני הויה,,,,בשעה שיציקו לך שנאך, הקב"ה מהו אומר,
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך,
וישראל נקראים אחים ורעים, לקב"ה,
פרטים נוספים >>
 
1 2
< הבא
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.