כל פרשיות ספר שמות מהזוהר
 
כל פרשיות ספר שמות מהזוהר תשע''ה
כל פרשיות ספר שמות מהזוהר תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת שמות תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת שמות תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת וארא תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת וארא תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת בא תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת בא תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת בשלח תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת בשלח תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת יתרו תשע''ה
קבלה וזוהר, פרשת יתרו תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת משפטים תשע''ה
קבלה וזוהר פרשת משפטים. תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת תרומה תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת תרומה תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת תצוה תשע''ה
קבלה וזוהר. פרשת תצו''ה תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת כי תשא תשע''ה
קבלה וזוהר. פרשת כי תשא, תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת ויקהל תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת ויקהל תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת פקודי תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת פקודי תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
סודות החגים וההלכות
סודות החגים וההלכות , מאמרים ושיעורים בוידיו,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת שמות תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת שמות תשע"ד השיעורים של רבי דוד קורן מהזוהר,
רבי' שמעון נשא את ידיו ובכה,ואמר אוי למי שיקרה באותו זמן ואשרי חלקו של מי שיקרה ויכול להמצא באותו זמן, ומפרש, אוי למי שיקרא באותו זמן, הוא, משום כשיבא הקב"ה לפקוד את האילה, (הנשמה) שהיא השכינה, יסתכל מי הם העומדים עמה, ובכל אלו הנמצאים עמה, ויסתכל בכל המעשים של כל אחד ואחד, ולא היה נמצא צדיק,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת וארא תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת וארא תשע''ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת בא תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת בא תשע"ד השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו על סודות הפרשה,לחץ,

) ויאמר ה' אל השטן מאין תבא, ויען השטן את ה' ויאמר משוט בארץ, מכאן למדתי, שישוב הארץ נמסר לצד האחרים, דהיינו, ע' אומות העולם, חוץ מארץ ישראל בלבדה ,שהיא בקדושה לישראל,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת בשלח תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת בשלח תשע"ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת יתרו מתן תורה תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת יתרו מתן תורה תשע"ד
ידע נדיר ובלעדי על פי פרשת יתרו
מהזוהר דע עם מי אתה עושה עסקים
קורס חכמת תווי הפנים 20שעורים בדיסקים די וי די
לרשותכם במצע מיוחד. במקום 1820 ש"ח רק 890ש"ח
ניתן לשלם גם בשלוש תשלומים, כולל דמי משלוח בארץ, צורו קשר
0545309491.......0773412277
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת משפטים תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת משפטים תשע"ד
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: פרשת תרומה תשע''ד
קבלה מהזוהר: פרשת תרומה תשע"ד
פרטים נוספים >>
 
1 2 3
< הבא
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.