כל הפרשיות ספר בראשית
 
כל ספר בראשית תשע''ה
כל ספר בראשית תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת בראשית תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת בראשית תשע''ה בראשית: התחלה חדשה שנה חדשה בריאה חדשה אור חדש מציאות חדשה, שדרכה ששת אלפים שנה, שקשורה לשלושה רמות של כלים, 2000 שנה של תהו, שהם כנגד עולם הבריאה. 2000 שנה של תורה תיקון הרוח, עולם יצירה 2000 שנה של ימות המשיח, תיקון הנשמה אנחנו השנה. בשנת ה"תשע"ה' 5775 מאז תיקון של חטא האדם הראשון,

והנה הוצרכו שנות עולם, להיות כמספר הנשמות ההם, כדי שבאותם השנים, יוצרו אותם הנשמות, ויבואו בעה"ז בגוף ונפש, ויתוקנו ולכן היו שנות העולם שתא אלפי שני, כנגד מספר הנשמות הנזכרות:
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת נח תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת נח תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת לך- לך תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת לך- לך תשע''ה......שיעור מרתק בוידיו
ך לך.
רבי יהודה פתח,מתוך שיר השרים. , הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו.
אמר רבי יהודה: בוא וראה. כמה יש לו לאדם להכשיר מעשיו לפני בוראו,
ולעסוק בתורה יומם ולילה.
כי מעלת התורה היא למעלה מכל המעלות.
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת וירא תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת וירא תשע''ה
ום אחד יצא רבי שמעון. וראה העולם שהוא חושך ואפל ונסתם אורו. אמר לו רבי אלעזר, בוא ונראה מה רוצה הקב"ה, הלכו ומצאו מלאך אחד, שהיה דומה להר גדול,
והוציא שלושים (יהיה) להבות אש מפיו. פרטים נוספים >>
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת חיי שרה תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת חיי שרה תשע''ה
הפרדוקס האהבה מולידה את הצער, וכאב נפשי,
והאדם דרך הצער מחפש את האהבה.
הצער והטרגדיה הם מלווים את האדם בעולמנו במשך כל חייו, בחיפוש אחר האהבה,
פרטים נוספים >>
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת תולדות תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת תולדות תשע''
הסוד העקרות זכות לבנים,
נאמר בנים חיים ומזונות אין הדבר תלוי בזכות אלא במזל,
ילדי מבחנה, ופונדקיות , שתי מערכות ישנם ביקום מערכת הקדודה, יעקב, ומערכת הטמאה עשו,
פרטים נוספים >>
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת ויצא תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת ויצא תשע''ה
שיעור קבלה מהזוהר פרשת ויצא תשע''ד בוידיו השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו,
ביאור מכתבי האר''י הקדוש שער הפסוקים, גם ביאורו הוא לשון חרי אף,
כי הם דינים קשים, הנקראים אלהים:
גם ז"ס מ"ש (תהלים ס"ט ד') נחר גרוני.
כי להיות הגרון בחי' אלהים, לכן נחר ונתחמם
פרטים נוספים >>
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת וישלח תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת וישלח תשע''ה
שיעקב, שהוא השמש, דהיינו ז"א, נשאר לבדו בלי הנוקבא, כי הלבנה, שהיא הנוקבא, נתכסתה מן השמש, שהוא ז"א הנקרא יעקב, מה גם, ששמירתו של הקב"ה לא הוסרה לגמרי מיעקב, כי על כן לא יכול לו, שכתוב, וירא כי לא יכול לו
לעולם הקליפה קודמה. קודם הגוף הקליפה החומר. ואחר כך התוך הנפש הרוח והנשמה. כמו עשו ליעקב, וידו אוחזת בעקב עשו. וכתוב יעבור אדוני(עשו הקליפה) לפני עבדו,(יעקב) כי הקליפה קדמה לפרי.
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת וישב תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת וישב תשע''ה......השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו, כעין זה, רשע זה,דהיינו היצר הרע, כמש"א, והנחש היה ערום, גם הוא מקדים ושורה באדם,מטרם שיבוא חברו,(הנשמה)
יצר הטוב לשרות בו, משום שהקדים וכבר טען טענותיו לפניו, כשיבוא אח"כ חברו, שהוא יצר הטוב, הנשמה, רע לאדם להיות עמו,
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת מקץ תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת מקץ תשע''ה........השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו על סודות הפרשה מהזוהר,
קץ שם לחושך,
זה הוא קץ השמאל, שאינו כולל בימין, שהוא השטן והוא מלאך המוות, שהוא משוטט בעולם ומסית בני אדם לחטא.
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת ויגש תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת ויגש תשע''ה
דע, כי אדה"ר נתגלגל בג' אבות,
ולכן נקראים אבות,
על שם האב הראשון שהוא אדה"ר.
ונתבאר בספר התיקונין, בתיקון ס"ט וע',
כי נפשו של אדם נתגלגלה באברהם.
ורוחו, ביצחק. ונשמתו, ביעקב.
גם נתבאר בר"מ, בפרשת קדושים,
כי אברהם תקן עוון עבודה זרעה.
ויצחק תקון עוון שפיכות דמים.
ויעקב, תקן עוון גילוי עריות.
פרטים נוספים >>
 
קבלה וזוהר: פרשת ויחי תשע''ה
קבלה וזוהר: פרשת ויחי תשע''ה
פרטים נוספים >>
 
קרן אור ללימודי הקבלה השיעורים של רבי דוד קורן
כל פרשיות השבוע מהזוהר כולל שיעורים בוידיו משנת תשע"ג
פרטים נוספים >>
 
פרשת בראשית תשע''ד
קבלה מהזוהר פרשת בראשית תשע''ד סוד החט של האדם הראשון, וששת האלפים שנים של התיקון,
פרטים נוספים >>
 
כל פרשיות השבוע מהזוהר בספר בראשית תשע''ד
כל פרשיות השבוע מהזוהר בספר בראשית תשע''ד
על פי פירוש הסולם, והאר"י הקדוש, השיעורים של רבי דוד קורן בוידיו, דרך סודות תלמוד עשר הספירות, והזוהר, לחץ ובחר פרשת,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר פרשת נח תשע''ד
קבלה מהזוהר פרשת נח תשע''ד
אמר רבי יוסי. כיון שכתוב ותשחת הארץ. למה כתוב לפני האלוקים: שהוא מובן מאליו. ומשיב רבי יהודה. אלא כיון שעשו את חטאיהם בגלוי. לעיני כל. כתוב אז לפני האלוקים.
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר פרשת לך-לך תשע''ד
קבלה מהזוהר פרשת לך-לך תשע''ד...............לך לך.
רבי יהודה פתח,מתוך שיר השרים. , הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו.
אמר רבי יהודה: בוא וראה. כמה יש לו לאדם להכשיר מעשיו לפני בוראו,
ולעסוק בתורה יומם ולילה.
כי מעלת התורה היא למעלה מכל המעלות.
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר פרשת וירא תשע''ד
קבלה מהזוהר פרשת וירא תשע''ד
יום אחד יצא רבי שמעון.
וראה העולם שהוא חושך ואפל ונסתם אורו.
אמר לו רבי אלעזר, בוא ונראה מה רוצה הקב"ה,
הלכו ומצאו מלאך אחד, שהיה דומה להר גדול,
והוציא שלושים (יהיה) להבות אש מפיו.
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר פרשת חיי שרה תשע''ד
קבלה מהזוהר פרשת חיי שרה תשע''ד
הפרדוקס האהבה מולידה את הצער, וכאב נפשי,
והאדם דרך הצער מחפש את האהבה.
הצער והטרגדיה הם מלווים את האדם בעולמנו במשך כל חייו, בחיפוש אחר האהבה,
פרטים נוספים >>
 
1 2 3
< הבא
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.