בני זוג

 

 מה זה בני-זוג קוסמיים אמיתיים,

הגמרא מספרת וגם בזוהר כתוב 40 יום מטרם היוולדו של הוולד,

כלומר העובר -

מכריזים בשמיים מי תהיה בת זוגתו של פלוני -

כלומר 40 יום לפני שהילד נהיה עובר - זה רגע הזיווג,

כלומר ברגע הזיווג כבר נקבע מי צריך להגיע לעולם ומי זו בת זוגתו האמיתית,

אבל בהמשך כתוב: אומר מזווגים לאדם את האישה לפי המעשה - ולא לפי הזכות. לפי איך שבחר לחיות בעולם הזה כי כל הגורל נקבע מראש. אך לא נקבע אם יהיה צדיק או רשע

טיפ - בני זוג קוסמיים

בני זוג קוסמיים הם זוג מהשמיים שיש בהם רק אהבה.

התורה הקדושה שלנו שמשה רבינו קיבל במעמד הר-סיני הייתה שני לוחות הברית,

והמעניין, רק בפרשת יתרו כהן של עבודה זרה ניתנה התורה ויש פרשה שלמה על שמו בתורה.

אין פרשה על שם אברהם. יצחק יעקב יוסף אפילו לא על משה רבנו.

מה הסוד של שני לוחות הברית?

למה שני לוחות ??

מדוע לא על לוח אחד ??

ולמה כתוב שני לוחות - הברית ??

מה זה הברית ??

הברית = הסכם קשר,

ברית כפי שאנו יודעים זה קשר, חיבור בין שני אנשים,

לקשור קשרים - לעשות ברית הסכם שיתוף פעולה.

אבל אנחנו יודעים , היהודים, יש מצווה לילד שנולד בגיל 8 ימים עושים לו ברית -

ושם אנחנו חותכים בברית -

אז איך זה יכול להיות שברית זה רק במידה שהאדם חותך, נוצר קשר חיבור,

למה התורה שלנו נקראת שני לוחות הברית,

רק כאשר משה התחבר לאשתו ציפורה,שהייתה בת זוגתו הקוסמית למרות שהייתה בת יתרו. כהן מדין.

רק אז היה מתן תורה,

ואז משה קיבל את שני לוחות הברית

מה זה התורה? ולמה התורה הייתה שני חצאיים שני לוחות?

הזוהר אומר לנו - שהתורה הייתה שני חצאיי נשמות לכן שני לוחות הברית

בזמן שמשה רבינו התחבר עם בת זוגתו האמיתית

חיבור בין שני חצאי נשמות אז של מתן תורה פרשת יתרו,

שיתרו לא יהודי יועץ פרעה, חותן משה - למה ?

דווקא בפרשה הזאת היה מתן תורה -

על שם יתרו חותן משה רבינו,

ולמה רק יתרו בא למשה ונתן לו את האישה שלו, ציפורה, שאמר לו אני חותנך, יתרו.

אדם שמתחבר לבת זוגתו בצורה רוחנית דרך הנשמה זה חיבור בין שני עולמות ז"א ומלכות והוא מחובר למתן תורה אמיתי ומחובר לאור אין- סוף לכוח של הקב"ה.ויחיה בגן עדן.

ולכן כל התורה זה מצווה אחד

ואהבת לרעך כמוך

זה ברגע ששני חצאי נשמות של בני-זוג מחוברים ליחידה אחת - לנשמה אחת יש אהבה שהיא אחד

אז בני הזוג יחיו חיים ממש כמו בגן-עדן פה עלי אדמות.

ולכן רק אז היה מתן תורה,שמשה התחבר לציפורה לחצי הנשמה שלו.

אדם כל עוד לא נשוי נחשב בעל מום חצי נשמה.

לכן נאמר לא יבוא אליי בעל מום לקודש

כי זכר ונקבה בראתי.

כתיב כי יקח איש אשה ובעלה וגו', דע,  כי  ע"י

הקדושין שהאדם מקדש לאשתו, נמשך אליה הד רוחה, מכח רוחו של בעל, והוא בבחינת אור מקיף. ואחר שכבר נמשך  לה אור מקיף מן  רוחה דיליה, ואח"כ בא עליה ביאה גמורה,   ויהיב   בה  הד רוחה,  בסוד  אור  פנימי בנווה,   מכח רוחה דליה. ולכן צריך להקדים הקידושין, כי אין  הרוח  הפנימי נכנס בה, עד  שיכנס  אור  המקיף של זה הרוח בתחלה.

 

כתיב ויברך אותם  אלהים ויאמר  פרו  ורבו .  מצוה    פריה  ורביה,  אריז"ל  (בקדושין דף כ"ט)  עד  עשרים שנה הקב"ה  יושב  ומצפה  לאדם כו', כיון שעברו  עשרים שנה  ולא  נשא, אומר לו  תפח  עצמותיו. וענין אומר עצמותיו, ולא נופו או רוחו וביוצא, הטעם הוא, כי   תחלת בנין   הנקבה, היתה  מן  הצלע של אדם הראשון, והאיש הנושא אשה, משלים עצמותיו, ומוצא

אבידתו. ומי שאינו נושא אשה, נמצאו עצמותיו חסרים,  ומתפזרים, ואינם  מתקבצים יחד, כמי   שנופח  העפר    ומפזרו לכל רוח.

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות: טלה  שור תאומים סרטן אריה בתולה

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

א'

הקדמת ספר הזוהר

קכ"ה- ק"נ

שבועות: תאומים

ה'

וישלח

צ"ט – קט"ז

גיד הנשה: אריה

ו

ויחי

תקכ"ט- תק"ל

ראובן: טלה

ז'

שמות

קפ"ט – קצ"ט

תמוז אב וטבת

ח'

יתרו

רל"ה – למ"ד

מזל תאומים חודש סיון

ט'

תרומה

קנ"ז – קס"ב

החגים נגד הצבעים

ט'

תצוה

מ"א – מ"ח

איוב פסח טלה

ט'

תצוה

מ"ט – ס"א

חמץ: יצר הרע עבודה זרה

ט'

תצוה

ס"ו – ע"א

סוד ספירת העומר: טלה שור

ט'

תצוה

ע"ב – ע"ו

לחם ביקורים שבועות תאומים

י"ב

אמור

קכ"ח – קל"ט

סוד פסח: מזל טלה

י"ב

אמור

ק"מ

סוד שלוש רגלים

י"ב'

אמור

קמ"א – קפ"ו

ספירת העומר ושבועות:     טלה שור תאומים

י"ד'

שלך לך

נ"ה – פ"ב

חטא המרגלים ט' באב' אריה

י"ד

חקת

ע"א – ע"ב

אסתר המלכה: סוד אדני

ט"ו

פנחס

תש"ג – תשל"ט

חג הפסח: טלה

ט"ו

פנחס

תשס"ז-תשע"ט

שבועות: תאומים

ט"ו

פנחס

תת"ג – תת"ו

בכורים

ט"ז

כי תצא

א' – ז'

סוד אסתר המלכה

כ"א

חלק ג'

רל"ח – רנ"א

כשחלה ר' שמעון

 

 

 

 

ה'

וישלח

רל"ח – רמ"ב

כוכבים ומזלות

ה'

וישב

קצ"ב – ר"א

מזלות וכוכבים

ו'

ויחי

תקס"ד- תת"ס

חישוב השנים: ישראל בלבנה. אומות העולם בשמש

ז'

בא

קנ"ח – ק"נ

התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה

ט'

תרומה

תתל"א- תת"ס

מאמר סודות הכוכבים

י'

פקודי

רצ"ב – רצ"ג

אותיות הו"יה- אדני

י"ב

אחרי מות

פ"ט

סוד הלבנה במילואה

י"ד

חקת

ע"ח – פ"ג

נחוץ ידע וכוונות כדי לעורר תקשורת רוחנית

ט"ו

רעיא מהימנא

ס"ד – ס"ו

מעל המזל

ט"ז

כי תצא

קי"ב – קכ"ד

אין מתחלים התחלות

בימי ב' וד'

סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש

מזלות:  מאוזניים  עקרב  קשת  גדי  דלי  דגים

כרך

פרשה

סעיפים

המאמר

ד'

וירא

שע"ו – שפ"ז

ראש השנה ויום הכיפורים

 

חיי שרה

קכ"א- קכ"ב

תשובה

ו'

ויחי

ר"ב – רל"א

ימי תשרי הכוחות והשימושים שלהם בדיקת הצל

ו'

ויחי

תשכ"ו- תשכ"ט

גד גדי- אשר דלי

ז'

וארא

ס' – ס"ג

ימי השנה ושלמות גופו ונשמתו של האדם

ט'

תצוה

פ"ח – צ"ה

תקיעת השופר

ט'

תצוה

קט"ז – קכ"ט

יום הכיפורים

ט'

תצוה

ק"ל – קל"ג

סוד ד' המינים

הדס ערבה לולב אתרוג

י"ב

אמור

קפ"ז – ר"ה

סוד תקיעות השופר

י"ב

אמור

ר"ו – רכ"ג

ראש השנה

י"ב

אמור

רכ"ד – רנ"ו

יום הכיפורים

י"ב

אמור

רנ"ו – רפ"ב

סוכות

י"ב

אמור

רפ"ג – רפ"ז

בדיקת הצל   ליל הושנה רבה

י"ב

אמור

רפ"ח – רצ"ג

שמני עצרת שמחה תורה

י"ג

נשא

כ"ח – ל"א

סוד המילה תשובה

י"ג

בהעלותך

י"ח – י"ט

סוד תקיעות בראש השנה

ט"ו

פנחס

כ"ז – ל"ג

תשרי חג אחד גדול

ט"ו

פנחס

שנ"א – שס"ה

ראש השנה

ט"ו

פנחס

תרע"ט – תרפ"ג

יום הכיפורים שעיר עזים

ט"ו

פנחס

תת"ז – תת"י

כפור

ט"ו

פנחס

תתי"ד- תתל"ד

סוכות ושמחה תורה

 

 

 

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.