מעגל החיים והגלגול.
 
זמן פתירת האדם בעולם, 30 יום מחרזים בשמים,
כשקרבו ימיו של אדם למות.
מכריזים עליו בעולם שלושים יום.
שהגיע זמנו למות. ואפילו עוף השמים מכרזים עליו.
ואם צדיק הוא מכרזים עליו שלושים יום.
בין הצדיקים בגן עדן.
פרטים נוספים >>
 
נפש רוח נשמה
פרטים נוספים >>
 
שורשי נשמה
מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש.
זוהר פרשת משפטים: סעיף. ש"ל-של"א סוד הנחש: בעצב תלדי בנים.

פרטים נוספים >>
 
שורשי נשמה ותיקון האדם שער הגלגולים, י''א,
ענין הגלגול בתכלית הקצור, מה שיצטרך בהכרח כל האדם לדעת, איך יתנהג לתקן את עצמו.
כי תחלה יש נשמה אחת אב לכלם והוא אדם הראשון כולל כלם, ואח"כ נכללות כלם בג' אבות, אברהם, יצחק, ויעקב. ואח"כ נכללות כלם לשנים עשר שבטים,
ואחר כך נחלקים לע' נפש.
פרטים נוספים >>
 
מה הסיבה שאדם מתגלגל העולמנו, והיעוד,
קורס גלגולי נשמות משער הגלגולים של הארי
מוקלטים בוידיו די וי די לרשותכם,
תוכלו לקבל את כל השיעורים תמורת צדקה בלבד
רק חברים הרשומים באתר הקבלה שלנו,
הרשמו ותקבלו את כל השיעורים ישירות אליכם
פרטים נוספים >>
 
סוד הנשואין
פרטים נוספים >>
 
מחשבה בזמן הזיווג להולדת ילדים.
כוח המחשבה בזמן הזיווג. האדם קובע את גורל ילדיו בעולם.
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: עיבור מנשמות צדיקים, שורשי נשמות,
לפעמים כשמתעבר נשמת הצדיק באדם לתקן עצמו
כגון שיש עליו לתקן עון אכילת חלב או כיוצא בזה אחר שהוא בא לתקן את עצמו צריך להיות הבחירה בידו
ואז אפשר שיקלקל ולא יתקן ולהיות עבירה גוררת עבירה
פרטים נוספים >>
 
ילדות ובגרות
פרטים נוספים >>
 
שינה וחלומות
פרטים נוספים >>
 
למי מתגלים סודות התורה
למי מתגלים סודות התורה
כוחו של הרצון לדעת את סודות התורה.
איך מתגלה. סוד פרד"ס פשט רמז דרש וסוד.

כי עזה כמות קשה כשאול קנאה.
שיר השרים: פרשת מצורע
פרטים נוספים >>
 
נשמות עשוקות. טומאה ורוח נידה.
סודות נשמות עשוקות. מוות תינוקות בעריסה.
אוי שכך נאבדים בני העולם בלא דעת טומא נידה מקוה
הריון ולידה
פרטים נוספים >>
 
אברהם סוד וצופן הנשמה.
פרשת חיי שרה- סעיף.קנו: אמר רבי יצחק. באותה שעה מה כתוב.
ויאמר אברהם אל עבדו. מהו אל עבדו. אם בחכמה זו נסתכל. דהיינו בנוגע לתחיית המתים.
מהו הפירוש אל עבדו.
כי אברהם הם סוד הנשמה.(עיין סעיף קמ"א בזוהר)
ויאמר אברהם אל עבדו הוא עבד לנשמה.
והיכן מצינו שיש עבד לנשמה.
פרטים נוספים >>
 
אינדקס מאמרים ומקורות בזוהר
אינדקס מקורות מאמרים מהזוהר הקדוש בצורה מרוכזת
סודות האכילה סודות המזוזה סודות גלגולי נשמה.
מוות שינה וחלומות חטא האדם הראשון
פרטים נוספים >>
 
היבום. המת בלי בנים וילדים מהעולם.
ועל זה הרוח והנשמה ביד הקב"ה
ומרחם על בני אדם. שלא יהיו
נאבדים מעולם הזה ומעולם האחר.
משום זה כתוב. אל אלקי הרוחות לכל בשר
פרטים נוספים >>
 
 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.