קורס חכמת תווי הפנים ועסקים זוהר פרשת יתרו.

קורס חכמת תווי הפנים ועסקים

מהזוהר, פרשת יתרו, 50% הנחה דרך האתר שלנו,

20 שעורים בדיסקים די וי די

ידע נדיר ובלעדי מסוגו בעולם, במבצע,

במקום 1800 ₪,  רק 890 ₪  ניתן לחלק לשלוש תשלומים

כולל דמי משלוח בכל מקום בארץ צורו קשר ישיר

בטלפונים, 0773412277- 0545309491

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

פרשת יתרו,

זה ספר תולדות האדם,

סודות חכמת תווי הפנים,   סעיף ס"ח בזוהר.:

זה ספר תולדות האדם, הוא לצורות,

בסוד הצורה של בני האדם,

להכיר באלו תולדות אדם,

את הצורה שבסודות האדם,

בשער

במצח

בעניים

בפנים

בשפתיים

 

וברשמי היד

 ובאוזניים

 

 

בשבע אלו ניכרים בני אדם,

 

 

 

 

ס"ט)   ניכר בשער,  כי כל מי ששערותיו קמוטות,

דהיינו שמסולסלות, ועולות  על ראשו כלפי מעלה,

כלומר, שאינן  תלויות למטה מראשו,

 

הוא בעל כעס, לבו קמוט כמו סחבה,

דהיינו: שלבו מלא פחד,  מעשיו אינם טובים,

בשותפות צרכים להתרחק ממנו,

 

טופסה פירושו סחבות, כי על בלוי הסחבות

מתרגם בלי טפסן, (ירמיהו ל"ח-י"א)

 

סעיף ע')  אם שערותיו חלקות ביותר ותלויות למטה,

טוב להשתתף עמו, ריוח נמצא בו, כלומר

שישתכר וירוויח עמו,

 

הוא כשלעצמו,  דהיינו בלי שותף, אינו כן,

שאין בו הצלחה,

הוא בעל סוד באלו סודות עליונים,

בסודות קטנים, אינו עומד בהם,

מעשיו, לפעמים טובים ולפעמים אינם טובים,

 

 

סעיף ע"א')  ואם שערותיו תלויות למטה,

ואינן חלקות, אין פחד בליבו,

בעל זדונות הוא, חושק למעשים טובים,

והם יפים לפניו, ואינו עושה אותם,

 

וכשיגיע לזקנה, חוזר להיות ירה ה' ומעשיו יפים,

והדברים אמורים בדברי העולם,

שאז הוא בעל זדונות, ואינו עושה מעשים טובים,

 

אבל בדברי שמים, יצלח כל מי שיקרב אליו,

לא יתגלה לו סודות עליונים,

אבל סודות קטנים, טוב הוא לשמרם,

 

מדבר קטן עושה דבר גדול, ודבריו נשמעים,

וסוד זה הוא ז' באלו אותיות השיעור של אדני,

למד את תמרורי החיים. כל היקום מסומן
 כולל האדם . אל תגיד לא ידעתי. תגיד  לא רציתי ללמוד.
כי כל החכמה קיימת אבל האדם  העצלן נשאר פתי.  לגבי החיים.

 

קורס חכמת תווי הפנים ועסקים

מהזוהר, פרשת יתרו, 50% הנחה דרך האתר שלנו,

20 שעורים בדיסקים די וי די

ידע נדיר ובלעדי מסוגו בעולם, במבצע,

במקום 1760 ₪,  רק 880 ₪  ניתן לחלק לשלוש תשלומים

כולל דמי משלוח בכל מקום בארץ צורו קשר ישיר

    0545309491ניד:   בטלפונים, 0773412277


 

 

חכמת תווי הפנים

מאמר ואתה תחזה

זהר  חדש פרשת יתרו סעיף :ז'

מאת רבי דוד קורן

 

ואתה תחזה מכל העם: היינו שיחזה בשש בחינות שהן.

בשערות  שעל  הראש שהן מתתקנות על האוזניים, במצח ובקווים שעל המצח,  בעניים  ובשערות שעל העניים.(ריסים וגבות)  בפנים ובצורת הפנים.  החוטם שהוא ממתקן בדרך ישר על הפה.  בגוף בקומה שלו.  ובשערות שלו לכל צד,

לד' צדדים ולמעלה ולמטה. 

זה  הוא תיקון האדם.

  

ארבע חיות הקודש.

אריה שור נשר ואדם.

ולפעמים נקרא הקב"ה אריה. ולפעמים הוא פני שור, ולפעמים הוא פני נשר.  דהיינו כמו שנאמר במרכבת יחזקאל.א'.

 

ומשיב אלא ודאי בזמן שירצה לעשות פעולתו ולהנהיג את ישראל שנקראו במזל האדם,  הוא מתלבש  בצורת אותה החיה הנקראת אדם.

והוא נקרא אדם. ובזמן שרוצה להנהיג את ישראל לאותם הנקראים במזל אריה הוא מתלבש בצורה אותה החיה הנקראת אריה.

וכן כעין זה בחינת הנקראת שור.

וכן כעין זה בחינת הנקראת נשר. ובאופן זה היא שכינתו..

ומשום זה נקרא הקב"ה באלו השמות.

אריה  שור  נשר  ואדם

וכל הצבאות שלהם. דהיינו המלאכים.

אין מקום ואין בריה בעולם. שאין שמו של הקב"ה  כלומר השם הוי"ה שולט עליה. ונקראים בשמו.

 

כעין זה הוא בצורת אדם  י' שורה בראשו.ה'  ה'  הן בעשר אצבעות  ו'  הוא בגוף שלו.

וכעין זה הוא בנשר.  י'  על ראשו  ה'  ה'  על כנפיו.  ו'  על גופו.

וכך בכל חיה וחיה מארבע החיות וכן בכל מלאך ומלאך.

 

ואין שערה בראש שאינו שורה  בה  השם  הוי"ה.

ואין עשב שאינו שורה בו  השם הוי"ה.

כמו השושנה. בתפוח שלה שורה  י'  ובשרביט שלה  ו'  ובחמש עלים שבחוץ.  ובחמש שבפנים  שורות  ה'  ה'  להראות  שאין  אפילו עשב שלא נברא בשם הוי"ה.  שלא יאמרו שאל אחר ברא אותם.

ואין בריה בעליונים ובתחתונים שאינה רשומה בשמו.

 

וכן כל אחד רשום בשכינה.  ומשום זה נקראת השכינה  שושנה. ונקראת  נשר.  פרה אדומה, אילת.  יונה. ציפור,

אין בריה שלא תהיה נקראת בשמו. כשהוא נתלבש בה לעשות פעולתו,

 

ומשום זה נקראת השכינה מעשה מרכבה.  בעת  שהיא רוכבת באותה החיה הנקראת  נשר.  או  שור  או אריה  או אדם.

והמעולה מכל הבריות שברא הוא האדם,  שהוא נצורה כלולה מכל העולם, ומכל הבריות שיש בעולם,

משום זה הוא חביב עליו מכל הבריות.

 

וכמה בני אדם הם בצורת אדם בפנימיותם,

ומבחוץ אין בהם אלא או עוף, כלומר נשר. או אריה. או שור. או חיה מאלו המזלות שנקראים בהם בני אדם.

 

ואחרים הם בהיפך, שהם בצורת אדם מבחוץ. ואינם מבפנים.

ועל זה היו אומרים בעלי המשנה.

כל  מי שין   תוכו   כברו  אין יכנס לבית המדרש.  דהיינו שבפניו נראה  צורת אדם.  ומבפנים הוא חיה רעה..

 

ומשום זה אמר הקב"ה למשה

ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל.

מצד אברהם שהוא חסד. יראי אלקים.

מצד יצחק שהוא גבורה.

ואנשי אמת מצד יעקב שהוא תפארת.

שונאי בצע מצד דוד שהוא המלכות.

שהוא רגל רביעית  של הכסא העליון.אל הבינה.

שחסד. גבורה תפארת.של ז"א הם ג' רגלים. והמלכות רגל רבעית. ועליהם שורה הוי"ה     אברהם  יצחק ויעקב. שהם יהו. ודוד הוא ה' אחרונה.

 

 

סוד השם אדני. הוי"ה

ושמת עליהם שרי אלפים.  שהם מצד ה א' של השם אדני  שרי מאות מצד אות ד' שבאדני. שהם ארבע מאות שנה דגלות מצרים  שבכתוב. דהיינו ומושב בני ישראל .  נ' שבאדני הוא שרי חמישים.  י' שבאדני הוא שרי עשרות.

פירוש:

כי ד' אותיות  אדני  הם הסוד

א' חכמה

ד' בינה

נ' תפארת

י' מלכות.

אשר הספירות שבחכמה הם בסוד אלפים.  ועל כן ה.א' בשם אדני. רומזת על שרי אלפים.

וספירת בינה הם סוד מאות. ועל כן ה. ד' רומזת על שרי מאות.

וספירת תפארת שהוא זאיר אנפיין  ז"א הוא בסוד עשרות. וחמש ספירות שלה 

חסד גבורה תפארת נצח הוד. הם  חמש פעמים עשר השם אות נ' שבשם אדני.   על כן ה.נ' רומזת על שרי חמישים..

וספירת המלכות הם בסוד יחידות. וער הספירות שלה הן עשר. ועל כן האות י' רומזת על שרי עשרות.

 

ואני  הכוונה לרבי אשלג' רוצה לפרש  הגוף בשמונה תיקונים  אלו.

דהיינו ב ד'  אותיות  הוי"ה   וב ד' אותיות אדני. הנ"ל משום שיש להם יסוד בכתוב הזה.של ואתה תחזה.כנ"ל אף על פי  שרבי' שמעון לא פירש אלא בששה פנים  וסוד של שמונה פנים או הם בסוד.

י א ה ד ו נ ה "י 

שהם הוי"ה אדני בשילוב.

ואלו הם אליהם שמונה תיקונים 

ארי"ה   חסד

ואתה  תחזה מכל העם אנשי חיל.

בראיה. דהיינו העיניים ובשערות שלהם שעל העיניים.(ריסים וגבות)  ובצבעים שלהן בעומק שלהן. באורך שבהן. ובהתקמטות שבהן.

כאן הוא סוד החיה  אריה. חסד פועל בה. ואריה זהו מיכאל. ואריה הם הסוד הראיה. כי ארי"ה אותיות ראי"ה

 

שור גבורה

יראי אלקים בשמיעה  של האוזניים  ובשערות ראש התלויות עליהן.

ושמיעה היא החיה שנקראת שור.

שערות הוא דין.

וכמה שערות  תלויות בה, שהן צבא השמים העומדים על בית דין הגדול. שהוא גבורה לשמאל שפעולתה היא בחיה  שהיא שור. וזהו גבריאל

ובתפילה צריך לפנות את שערות מאחורי האוזניים. שלא תכסינה את שערי השמיעה שתכנס בהן  התפילה.

ואם לא  מתקיים בו הכתוב.

 אז יקראונני ולא אענה. ובזמן שהשמיעה פנויה מדינים אלו. מתקיים בה אז תקרא וה' יענה.

 

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.