סודות החגים וההלכות
 
לגו שמות
 
מזל החודש. מזל שור רפואה ואהבת חינם,
מה זה ביטחון בחומר?
שאני בוטח ברצון לקבל שלי,
כי מי באמת יודע מה הוא הרצון לקבל האמתי שלו?
מי היום יכול לסמוך על עצמו? ומאמין בעצמו?
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, כוונות המקוה, לאדם שחי בכעס,
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן וגו':
הנה שלשה קנאות, נזכרו בפסוק זה, והם,
( כוונות מקוה לאדם הרוצה לשלוט בכעס)
כעס גימטרייה מקוה, אם הכולל,
בקנאו, א'. קנאתי, ב'. בקנאתי, ג'.
פרטים נוספים >>
 
מסכת סואה, תלמוד בבלי,
מסכת סוטה פרק א
א,א המקנא לאשתו--רבי אליעזר אומר, מקנא על פי שניים, ומשקה על פי עד אחד, או על פי עצמו; רבי יהושוע אומר, מקנא על פי שניים, ומשקה על פי שניים
פרטים נוספים >>
 
י''א בחשון יום ההילולה של רחל אמנו.
קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים
רחל מבכה על בניה
מאנה להינחם על בניה,
כי לא קבלה מהם תנחומים, כי איננו,
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר: אינדקס. כל המאמרים מהזוהר. על החגים והמזלות.
מקורות מהזוהר הקדוש, על כול חגי ישראל. והמזלות.
ראו טבלה על פי סדרי הזוהר כרך. פרשה. סעיף. ומאמר.
פרטים נוספים >>
 
ראש השנה. התשע''ב
לכן כל ראש לא מתגלה המלכות של אין סוף, אלה אפשר להגיד כל שנה מתגלה רובד של מלכות אין סוף , בסוד יוצר אור ובורא חושך שהתיקון של האדם על מנת להגיע למר תיקון המלכות כל יום ליצור אור חדש, יוצר אור. אבל אור יותר כהה. עד שהוא בורא חושך שזה הכלי של מלכות אין סוף, כי חטא האדם הראשון היה ביום שיש בצהרים, אנו נמצאים כמה שעות לפני ערב שבת,
פרטים נוספים >>
 
ראש חודש טבת מזל גדי. התשע''א
ראה שעור בוידיו על חודש טבת וכוכב שבתאי.
פרטים נוספים >>
 
אינדקס מקורות מאמרים מהזוהר חגים ומזלות
אינדקס מקורות מאמרים מהזוהר סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש מזלות: טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה סודות מזלות וחגים מהזוהר הקדוש
מזלות: מאוזניים עקרב קשת גדי דלי דגים
פרטים נוספים >>
 
חשיבות ראש חודש ניסן
למה לבני מזל אין סבלנות?
וילידי מזל טלה שנולדים לתוך המזל הזה,
הם על ידי ההתנהגות שלהם הספונטנית,
ממחישים את כל התכונות של הרצון לקבל הלא מתוקן,
שכולנו חייבים ללמוד על ההתנהגות הטלאי בתוכנו
על מנת להיות בני חורין, ולצאת מעבדות לחרות
פרטים נוספים >>
 
פסח. מזל טלה.
י' חכמה עונת אביב חודש ניסן מזל טלה. י' בניסן סוד השבת הגדולה. י"ג לידת הנשמה.. סודות ליל הסדר. כוכב מאדים שלום או מלחמה.מחשבה אנושית. או שטנית
פרטים נוספים >>
 
הלכות פסח, מסכת פסחים
אור לארבעה עשר, בודקין את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסין בו חמץ, אינו צריך בדיקה; ולמה אמרו שתי שורות במרתף, מקום שמכניסין בו חמץ. בית שמאי אומרין, שתי שורות על פני כל המרתף; בית הלל אומרין, שתי שורות החיצונות שהן העליונות
פרטים נוספים >>
 
העומר מזל שור
49 ימי העומר ימים של צימצום ובנית הכלי הרוחני. אות ו' עץ החיים וסוד התורה. כוח רפואה
פרטים נוספים >>
 
ל''ג בעומר. יום יצאת רבי שמעון מהעולם.
יום יציאת התנאה האלוקי. רבי שמעון בן יוחאי מן העולם
אחרי שהלכה האש, ראיתי את המאור הקדוש, קדש הקדשים, שנסתלק מן העולם, שנתעטף ושוכב על ימינו, ופניו צוחקות. קם רבי אלעזר בנו ולקח ידיו ונשק אותן. ואני לחכתי העפר שתחת רגליו. רצו החברים לבכות, ולא יכלו לדבר
פרטים נוספים >>
 
חג השבועות. מתן תורה מזל תאומים
מזל תאומים חודש סיון מתן תורה. סוד תיקון הגן האנושי שנזרע בו המות.. מודעות נחש הגוף. או מודעות הנשמה והבורא. סוד בילע המות לנצח
פרטים נוספים >>
 
קבלה מהזוהר, סודות ימי בין המצרים, תשע''ג
שיעור מיוחד על סוד ימי בין המצרים בוידיו, תשע"ג, סוד, הגאוה והקנאה שבתקופת ימי בין המצרים,
ה' בינה עונת קיץ מזל סרטן.אחד משלושת החודשים הקשים בשנה. בין המצרים. שבירת הלוחות.פריצת החומות. מחלת הסרטן והתרופה
פרטים נוספים >>
 
א' עד ט' באב מזל אריה
מסתבר מהמילה אכילה, שזה כל החטא של האדם הראשון .
וזה גם כל החטא שלנו, אכילה . . .המילה אכילה, מורה לנו על אותיות : כלי אכל י'ה' - כח של אב = הזרע אבל, ישנו דבר נוסף במילה אכילה = לכלות . אכל י' ה' - כלומר,
על ידי הפעולה של האכילה, האדם יכול לכלות את החומר,
פרטים נוספים >>
 
מזל החודש בתולה תשע''ב
חודש אלול נקרא עת רצון,
י' חכמה בחינה א' עולם אצילות,
מזל החודש בתולה חודש אלול תשע"ב,
שהאור והכלי היו בהרמוניה באין סוף,
זה עולם שאין בו עדין מסך,
בסוד הוא שמו אחד, באחדות והרמוניה,
שמו, =346= רצון,
פרטים נוספים >>
 
חודש אלול עת רצון. תשובה, תשע''א
חודש אלול מזל בתולה עת רצון.תקשורת ישירה לבורא.אני לדודי ודודי לי. 90 דקות שעור בוידיו
פרטים נוספים >>
 
ראש השנה
ראה שעור בוידיו. על שנת תשע"א
פרטים נוספים >>
 
1 2
< הבא
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.