עזרה לחולה

מסכת ברכות

(ד"ש ד"א ע"א) מאמר בברכות פ"א ד"ה ע"ב וז"ל

ר' יוחנן חלש עאל לגביה ר' חנינא

א"ל חביבין עליך יסורין

א"ל לא הם ולא שכרם

א"ל הב לי ידך יהב ליה ידיה ואוקמיה כו'.

כבר הודעתיך בפ' ידע שור קונהו כו' כי בשם יל"י

שהוא שם השני של שם ע"ב בו העלה מרע"ה

לארונו של יוסף ושם נת' טעמו וגם סגולת זה השם להקים את החולה מחוליו ולכן נרמז בר"ת

יהיב ליה ידיה שהוא ר"ת יל"י ובכן ואוקמיה כו'

ולכן צריך שיאמר לחולה הב לי ידך

ואז יתן ידו החולה ואז יאמר לו המעמיד אותו

יהב ליה ידיה ואוקמיה ויכוין בר"ת של השם הנז':

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.