סוד האותיות א-ב. העברי

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ק' ר' ש

ת

 

 

ם

ן

ץ

ף

ך

מעל 25 אלף טעויות יכולות להיות במזוזה.  שבה 730  אותיות. 
300 מאות תגים וכתרים
.

סודות המזוזה  ש"ד  או שד"י
כוח הגנה לכל בית ועסק יהודי

המזוזות  הכשרות  ביותר.על פי סוד הקבלה והזוהר  וכוונות
האר"י הקדוש בשער רוח הקודש.
ספרי סתם.אנשי הקבלה בעלי  ידע בסודות האותיות.  וכוונות רוח הקודש
.

בדיקת מזוזות על פי הסוד.
ניתן גם להשיג מזוזות  נוסח האר"י על פי הקבלה אצלנו. בקרן אור ללימודי הקבלה


סוד האותיות ס'  ג'  של מזל קשת

אנא בכח  שם בן מ"ב

"אהיה אשר אהיה"

כל פסוק כנגד כוכב שמופיע בחודש

 

 

חודש

מזל ואות

כוכב ואות

צרוף האותיות

הפסוק של המזל

 

טבת

גדי          ע

שבתאי   ב

ע"ב

אב"ג ית"צ

 

שבט

דלי          צ

שבתאי   ב

צ"ב

אב"ג ית"צ

 

כסלו

קשת       ס

צדק        ג

ס"ג

קר"ע שט"נ

 

אדר

דגים       ק

צדק        ג

ק"ג

קר"ע שט"נ

 

ניסן

טלה        ה

מאדים    ד

ה"ד

נג"ד יכ"ש

 

חשון

עקרב       נ

מאדים    ד

נ"ד

נג"ד יכ"ש

 

אב

אריה       ט

חמה      כ

ט"כ

בט"ר צת"ג

 

אייר

שור         ו

נגה        פ

ו"פ

חק"ב טנ"ע

 

תשרי

מאזניים    ל

נגה        פ

ל"פ

חק"ב טנ"ע

 

סיון

תאומים    ז

כוכב     ר

ז"ר

יג"ל פז"ק

 

אלול

בתולה     י

כוכב     ר

י"ר

יג"ל פז"ק

 

תמוז

סרטן      ח

לבנה     ת

ח"ת

שק"ו צי"ת

אדם אש   בטנו מים    לבו  רוח

שלוש  אמות  א מ " ש

א'

רוח  אויר  רויה גויה  חק  לשון  בינתים

נוצר עם

מ

מים  ארץ  קור  בטן כף זכות

נוצר עם

ש

אש  שמים  חום ראש כף חובה.

זהו אמ"ש

 המליך
שי"ן באש וקשר לו כתר, וצרפן זה עם זה וחתם בהן שמים בעולם, חום בשנה, ראש בנפש זכר ונקבה:
(ד) שלש אמות
אמ"ש

בשנה אש ומים ורוח חום נברא מאש קור ממים ורויה מרוח מכריע בינתים. שלש אמות אמ"ש בנפש אש ומים ורוח

 

ראש נברא מאש ובטן נברא ממים ורוח

ראש נברא מאש ובטן נברא ממים וגויה נברא מרוח מכריע בינתים.
(ה) שלש אמות
אמ"ש, חקקן וחצבן וצרפן וחתם בהן שלש אמות בעולם ושלש אמות בשנה ושלש אמות בנפש זכר ונקבה:
שלש אמות
אמ"ש יסודן ומהן נולדו אבות שמהם נברא הכל:

 

ראה על המזלות  טלהתאומים. אריה. בתולה  קשת   דגים.

על סוד האותיות  ק. ר. ש.  התכונות והשפעות  ועל האותיות של שם האדם.

מתןך הזהר  כרך א'.

כד) עאלת את ש' וכו' : נכנסה לפניו אות ש' . אמרה לפניו : רבון העולמים,   טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי בי נקרא שמך שדי ויפה לברוא את העולם בשם קדוש. אמר לה : יפה את וטובה את ואמיתית את, אבל משום שאותיות שקר לקחו אותך להיות עמהן , איני רוצה לברוא את העולם בך, כי לא יתקיים שקר, אלא אם האותיות ק' ר'    יקחו אותך.

 

והרב אשל"ג, בעל פירוש הסולם מסביר :-

 

ביאור הדברים, ב' סיומין יש לה לנוקבא.(הכלי) הא' נק' מלכות דמלכות והיא הת' וסיום הב' נק' יסוד דמלכות והוא הש' . והענין הוא, כי בהיותה בלי בנין מאו"א (אבא ואמא - י"ה - חכמה ובינה)

נבחנת הת' לסיומא, שהיא דינא קשיא (דין קשה) , כמ"ש לעיל בדיבור הסמוך. ובהיותה בבנין פרצוף ע"י או"א עילאין, נעשית בסיום שלה אות ש' , אשר ג' הראשים של הש'   מורים על הארת חג"ת דאמא, שמקבלת ע"י הז"א, בנקודת הסיום שלה. בסו"ה באר חפרוה שרים וגו' (במדבר כ"א). כי ע"י הארה זו נעשית כלי לקבל מאה ברכות מהז"א, בסוד אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי (סנהדרין כ"ב), כי נעשית בזה לבית קבול, לקבל מאה ברכאן מהיסוד דז"א.

וע"כ נקרא הסיום הזה בשם נקודה האמצעית דישובא, כי כל ישוב העולם ממנה בא ונקרא ג"כ בשם יסוד הנוקבא . ולפיכך נק' אות   ש' אות אמת כמו הת' וכן נק' חותמא דמלכא כמוה. כי מלת חותם היא רבת משמעות.

הא' , מורה על סיום הפרצוף , כמו חותם המלך, הבא בסיום הכתב, הנכתב בשם המלך . והב' הוא, כי חותם המלך הוא כמו המלך עצמו כמ"ש בתקונים

(תקון כ"ב) , הכי דחילין מרשימו דחותמא דמלכא כאילו הוי מלכא. ומטעם

זה נקרא החותם אות אמת, כי ע"כ כל האמתיות ניכרת מתוך החותם. אמנם עולה מעלת הש' על הת' , כי הש' נק' בסוד השם שד"י . שפירושו : שאמר

לעולמו די ואל תתפשט יותר (חגיגה י"ב).  ומורה בזה על בנין העולם מבחינת

הישוב שנסתיים רק בש' ובה אמר לעולמו די ואל תתפשט בבחינת הת' . וע"כ

נקראת נקודת הסיום דש' בשם נקודה אמצעית דישוב

אבן שיתה שת י"ה

ש

כה)        מכאן מאן דבעי וכו' : מכאן נשמע, שכל מי הרוצה לומר שקר , יקח בתחילתו יסוד אמת ואחר כך יקיים לו השקר.   כי אות ש' , אות אמת היא, שבה נתיחדו האבות,

כי ג' הקוים שבש' רומזים על ג' אבות שהם חג"ת.

וק' ר' הן אותיות הנראות על צד הרע, כי הסטרא אחרא היא קר, בלי חום שהיא חיות, מפני שהוא יונק מן המלכות בעת שהיא ימא דקאפו (כנ"ל בראשית א' דף מ"ז ד"ה ימא דקאפו) וכדי שיתקיימו, הן לוקחות אות ש' בתוכן ונעשה, הצירוף, קשר, שהוא לשון חיזוק וקיום. כיון שהש' ראתה כן, יצאה מלפניו.

 

פירוש. כמ"ש לעיל, שהארת חג"ת דבינה המושפעין לה ע"י יסוד דז"א , בנתה את נקודת הסיום של הנוקבא, לבחינת כלי ובית קבול למאה ברכאן מהז"א. והחג"ת נק' אבות וז"ש דאבהתן אתיחדו בה, ומשום זה נקרא אות אמת, כנ"ל ע"ש.

 

ק"ר אתוון דאתחזיאו על סטרא בישא: כבר נתבאר זה לעיל בסמוך כי הן ב' המקורות של הס"א ע"ש. וז"ש, נטלי את ש' בגוויהו הוי קשר : כי על ידי מחיקתן את הזוית של הד' דאחד, הן חומסות את היסוד דנוקבא דקדושה שהיא ש' ונבנה היסוד דנוקבא דקלי' באות הש' שע"י זה נעשה להן אחיזה גדולה ביותר בקדושה, הנק' קשר. כי קשר מורה שהאחיזה חזקה מאוד וקשה לנתק אותה.

 

אין ידע כזה ולימוד כזה באף מקום בעולם.
זו עובדה כבר מעל 20 שנה
רבי דוד קורן מלמד.
ידע בלעדי יחודי מדויק ואמין דרך
סודות הזוהר והקבלה  שאפשר להשיג
רק בקרן אור ללימודי הקבלה.

רבי דוד אומר.
אין תלמיד לא טוב או לא מבין.
יש מורה ומסביר גרוע ומוגבל.

מכח י"ב אותיות של שם בן י"ב אותיות ומהם לי"ב צינורות.

טלה:  והנה הראיה מיוחסת לראובן שנאמר כי ראה ה' בעני.,

שור:   ושמיעה לשמעון שנאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי.

סרטן:  שיחה ליהודה שנאמר הפעם אודה ה'.

דלי:  לעיטה לאשר שנאמר מאשר שמנה לחמו.

בתולה:  הלוך לזבולן שנאמר זבולון לחוף ימים ישכון ואמר שמח זבולן בצאתך.

עקרב:  רוגז לדן שנאמר יהי דן נחש עלי דרך.

קשת:  שחוק לנפתלי שנאמר נפתלי שבע רצון וגו'.

אריה:  הרהור ליששכר שנאמר יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים, ומתוך הרהורו בתורה מוציא את התורה לאור.

תאומים:  תשמיש ללוי שנאמר ובריתך ינצורו. ואומר הפעם ילווה אישי אלי.

מאוזניים:  שינה לבנימין שנאמר ובין כתפיו שכן.

דגים: ריחה ליוסף כשנמלט מאשת פוטיפר יצא ריחו מסוף העולם ועד סופו.

גדי : ריחה ללוי שנאמר ישימו קטורה באפך.
דגים:  ותשמיש ליוסף שנאמר בן פורת יוסף מלשון פריה ורבייה. והמלטות מאשת פוטיפר. ובכל אלו י"ב מידות המתארות את פועלו של השי"ת [הבורא]".

 

טבלת גלגל המזלות

12 אותיות המזלות  7 כוכבי לכת 3 יסודות

22 אותיות שבראו את היקום והאדם

 

אות

כוכב

שבט

יסוד

אות

מזל

חודש

ספירה

יסוד

עונה

כתר

ד

מאדים

ראובן

אש

ימין

ה

טלה

ניסן

חסד

ש

 

יסוד

אש

 

א

ב

י

ב

י

חכמה

עולם

אצילות

אבא

פ

נגה

שמעון

עפר

שמאל

ו

שור

אייר

גבורה

ר

כוכב

לוי

רוח

אמצע

ז

תאומים

סיון

תפארת

ת

לבנה

יהודה

מים

ימין

ח

סרטן

תמוז

נצח

מ

 

 

יסוד מים

 

ק

י

ץ

ה

בינה

עולם בריאה

אמא

כ

חמה

יששכר

אש

שמאל

ט

אריה

אב

הוד

ר

כוכב

זבולון

עפר

אמצע

י

בתולה

אלול

יסוד

פ

נגה

בנימין

רוח

ימין

ל

מאזניים

תשרי

חסד

א

 

יסוד

אויר

(רוח)

 

ס

ת

י

ו

ו

ז"א

עולם יצירה

בן

ד

מאדים

דן

מים

שמאל

נ

עקרב

חשון

גבורה

ג

צדק

נפתלי

אש

אמצע

ס

קשת

כסלו

תפארת

ב

שבתאי

גד

עפר

ימין

ע

גדי

טבת

נצח

 

יסוד עפר

 

כלי

 

ח

ו

ר

ף

ה

מלכות

עולם עשייה

בת

ב

שבתאי

אשר

רוח

שמאל

צ

דלי

שבט

הוד

ג

צדק

יוסף

מים

אמצע

ק

דגים

אדר

יסוד

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.