שער הפסוקים, האר"י
סודות ספר יהושע

ספר יהושע

ארך ומגיש: רבי דוד קורן,

סימן א':

חזק ואמץ כי אתה תנחיל וגו':

ג' פעמים א"ל הקב"ה ליהושע בפסוק זה, חזק ואמץ, והענין הוא, כי ג' פעמים חז"ק בגימטריא משה. והכוונה היא, כי ג' בחי' י, לכל נשמה, והם,

עבור, ויניקה, ומוחין,

 כדרך הנזכר בענין ז"א. ורצה הוא יתברך, להאיר ביהושע ג' הארות, מן משה רבו, מג' בחי' שהיו למשה, שהם, עבור, ויניקה, ומוחין. וכמש"ה,

ויסמוך משה את ידו עליו.

ולהיות כי כל שלשה בחי' אלו הם במשה,

שהיא בחי' אחת, לכן ג"פ חזק, אינם רק משה א', אלא שנחלק בג' פעמים,

להורות על ג' בחי' אלו שבמשה, אלא שכלם א':

 

סימן ה':

ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח וגו':

כבר ידעת, כי המלכות נקראת בור,

שאין לה הארה מעצמה,

אלא ממה שהיא מקבלת מזולתה.

 וכאשר יורד בה השפע של הז' ספירות כל אחת כלולה מעשר, שהיא בגימטריא ע',

אז נעשת עבור הארץ:

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.