שער הגלגולים הארי הקדוש
הקדמה יד'
 

כתבי האר"י  הקדוש

רבי חיים ויטאל ז"ל

שער הגלגולים

 

קרן אור ללימודי הקבלה

מאת רבי דוד קורן

 

            הקדמה יד

הקדמה קטנה בענין הגלגולים:

דע, כי אע"פ שתמצא כתוב אצלינו במקומות רבים,

 

כי פלוני נתגלגל בפלוני,

ואחר כך בפלוני וכו',

 

אל תטעה לומר כי הנשמה הראשונה עצמה,

היא המתגלגלת תמיד.

 

אבל הענין הוא, כי הנה כמה

שרשים לאין קץ נתחלקו נשמות בני אדם,

 

ובשרש אחד מהם יש כמה נצוצות נשמות לאין קץ,

ובכל גלגול וגלגול נתקנים קצת נצוצות מהם,

 

ואותם נצוצות שלא נתקנו, חוזרים להתגלגל להתקן.

ואותם שכבר נתקנו, אינם מתגלגלים,

אמנם עולים ועומדים במדרגה הראויה להם:

 

ובזה תבין מה שהודעתיך בענין נדב ואביהו,

כמה פעמים נתגלגלו,

וכמו שנתבאר בפסוק

ויהי נא פי שנים ברוחך אלי,

כי נדב ואביהו היו תחלה באליהו ז"ל,

 

ואח"כ היו באלישע, מלבד כמה גלגולים.

 

 

והענין הוא, כי נדב ואביהו הם שרש נשמה אחת,

ותלויים בהם נשמות נצוצות פרטיות לאין קץ,

 

 

ובכל גלגול היו נתקנים כמה נצוצות וחלקי השרש ההוא,

ואותם נצוצות שעדיין לא נתקנו,

הם היו אשר בקש אלישע ליקחם מן אליהו.

 

 

כי אותם שנתקנו עלו במדרגתם הראוי להם.

ולהיות כי אלישע היה מעורב בשתי בחי',

 

כי אע"פ שעיקר נצוץ נשמתו היה משרש יוסף הצדיק

כמבואר אצלנו,

עכ"ז היה מעורב משרש נדב ואביהו,

שהם מבחי' קי"ן.

וכמו שהודענוך כי נקרא אלישע,

להורות כי בקין כתיב ואל קין ואל מנחתו לא שעה

מפני חטאו,

ובאלישע שנתקן חטאו של קין,

נקרא אלישע,

כי הקב"ה שעה לו, וקבלו.

ואותיות לא שעה, נהפכו ונעטו אל"י שע"ה.

 

 

ובעבור כי היה לו אותו הנצוץ מן שרש קין בתחלה,

 

 

לכן רצה שגם אלו הנצוצות של נדב ואביהוא,

שיתחברו עמו,

כמש"ה ויהי נא פי שנים ברוחך אלי,

וזכה להם, מחמת אותו נצוץ של קין שהיה בו מתחלה כנזכר.

 

 

ומזה תקיש ותבין לכל הגלגולים שבעולם,

כי אין הראשונים ממש אותם המתגלגלים,

אלא הם בחי' נצוצות שלהם שלא נתקנו בתחלה:

 

 

 

 


 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.