כל הפרשיות מספר במדבר מהזוהר
פרשת שלח לך.

פרשת שלח לך

. המרצה: רבי דוד קורן

קורס חכמת תווי הפנים ועסקים

מהזוהר, פרשת יתרו, 50% הנחה
דרך האתר שלנו,

20 שעורים בדיסקים די וי די

ידע נדיר ובלעדי מסוגו בעולם, במבצע,

במקום 1760 ₪,  רק 880  ניתן לחלק לשלוש תשלומים  כולל דמי משלוח
בכל מקום בארץ צורו קשר ישיר

בטלפונים, 0773412277- 0545309491

במדבר

נשא

בהעלותך

שלח לך

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

מסעי


פרשת שלך  לך
.

מאת רבי דוד קורן.             זוהר סעיף א'

 

רבי חייא  פתח. מאיוב  ל"ח

המימיך  צווית בקר  ידעת ה שחר  מקומו.

בלי  ה'  הידיעה. ה' נתרחקה  משחר,  מהו  הטעם.

 

אלא  אמר רבי חייא.

בשעה  שינטו  צללי  ערב  והשמש  שהוא ז"א.

נוטה  לבא.  כלומר אחר חצות היום.

 

פירוש: של רבי דוד קורן.(אין להסתמך רק על הפירוש שלי.)

השחר. מגלה את האור השחור חכמה במלכות. הצפון. מתחיל להתחבר למזרח. ז"א הנקרא השמש.

השמש ז"א מגלה את אור החסדים.

שאור החכמה מולבש באור החסדים.

היממה מתחלקת  לשלוש ערוצים.

8 שעות הראשונות.מי. 4 בבוקר עד 12 בצהרים.

שקו ימין עולה ומגלה את האור הלבן החסד. 

שחרית חסד אברהם.

ומי 12 השמש נוטע לקו שמאל. שהוא גבורה דין שהוא הכלי של יצחק.  שהכלי אמור לקבל את אור החסדים בכלי. שנקרא מנחה. מלשון מנוחה.  ונחמה.

 

אז נחלש תוקפו של השמש  שהוא ז"א.(כוח החסד.)

אז שולט  השמאל ונמצא  הדין  בעולם  ומתפשט.

ואז האדם צריך להתפלל,

ולכוון  רצונו.  לפני אדונו.(להסיר לחם ביזיון.)

שתי הערוצים  של חסד שחרית של אברהם.

ושל גבורה של יצחק מנחה. הם שני ערוצים.

של אור וכלי. והם תפילה  חובה.

הקו אמצעי הוא לא חובה אלה רשות.

שעל פי הבחירה החופשית שלנו אנו אמורים לאזן בין האור והכלי בלי לחם ביזיון.

לכן עיקר הדינים מתגלים לאחר שנאסף השמש. שהוא אור הלבן החסדים.

ואז אנו בונים הגנה  מפני כל מזיקי העולם.

והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית. וכו'. תפילת ערבית.

 

זוהר סעיף ב':    אמר רבי ייסא.

כשנוטה  השמש,  שהוא ז"א. לבא  ונחלש,

כלומר אחר חצות היום.  אז נפתח פתח אחד  בהשמש.,

דהיינו הפתח של שליטת  השמש.

ונאסף  כחו  של השמש.  שהוא ז"א  וקו אמצעי.

והשמאל  שולט.  ויצחק שהוא קו שמאל,

כורה  באר  תחתיו.

שהיא המלכות  שיניקתה  משמאל.

ואז הוא  מיסד אותה.

 

זוהר סעיף ג':  כיון  שנכנס  הלילה.

( שאין את אור השמש  ז"א אור החסדים. מתגלה האור השחור דרך קו שמאל הלבנה. שהוא דין.)

כתבי  הגזירות  שכיחים  בכיס שלהם.

וכמה  גדודי  חבלה  מתפשטים  בעולם.

וכולם  משוטטים  בערבוביא,

 

והולכים  ומצחקים בנפשות  הרשעים,

ומודיעים  להם  דברים,

מהם  שקרים ומהם אמיתיים.

ומי שנימצא  ביניהם  מבני האדם

ניתנה  להם  רשות  לחבל.

וכל בני העולם  ישנים  וטועמים  טעם מות.

 

השעורים של רבי דוד קורן.

וכאן. כל אדם . כרגע צריך לעצור.

ולשאול את עצמו. כמה וכמה שאלות.

על מנת  לקבל את התשובות האמתיות.

סוד הפרשה  שלך לך.

סוד השליחות  הנאמנות  לשליחות.

מי חושב שהוא שליח נאמן. לייעודו.  ומטרתו?.

מי יודע מעין הוא הגיע לשליחות לעולם הזה?.

ומה מטרתו בעולם?.

מי חושב שיש לו שליח נאמן  בעולם הזה?.

 

עולם המקרה   מדוע אומר שלמה המלך.

מקרה בני העולם.  ומקרה הבהמה

האם כל מה שאנו רואים  שקורא מסביבנו. במקרה.

שאין שום קשר ליעוד האדם או לשליחותו.

מה היא הראיה של האדם?.

ומה הוא יראתו של האדם.

יראה אותיות ראיה.

מי הם העניים  הללו  שבונים לנו  את המציאות

הן החיובית והן המציאות המרה השלילית בחיינו?.

 

מדוע נאמר. לא תתורו אחרי לבבכם  ואחרי עיניכם.  שאתם זונים אחריהם.

ומה הוא עיני  הוי"ה  אל הצדיקים.

איך אפשר לדעת?

 זה סוד הפרשה.

על כל אלו אנו רוצים לקבל תשובות.

 

מדוע 12 השבטים. שהם היו צדיקים. וחיו אם משה.

שנשלחו לשליחות.   ונכשלו בשליחותם.

והביאו שואה על כל דור המדבר.

מי הוא המנהיג?

מדוע אנחנו הולכים אחרי מנהגים. כמו עדר.

 

כל סודות הפרשה ניתן לקבל  בשעורים של רבי דוד.

בשידורים ישירם הים דרך האתר שלנו. בסקייפ.

ניתן גם לקבל את השעורים המוקלטים בדיסקים

די וי די ללימוד באון פרטי

צורו קשר.

מקרה בני האדם ומקרה הבהמה

קהלת  ג'

פרשת שלך לך.

מאת רבי דוד קורן.                   זוהר סעיף: י"ח':

 

אשרי  הוא מי ששולח  דברים  בידי שליח נאמן.

ואשרי חלקו של  השליח הנאמן לשליחותו.

המרגלים. על שלא נמצאו בני אמונה. ושליחים נאמנים. נתחייבו בנפשם  בעולם הזה   ובעולם הבא

 

סעיף: י"ח': רבי   חזקיה  ורבי ייסא   היו הולכים בדרך,

אמר ר' ייסא  לרבי חזקיה,

אני רואה  בפניך  שיש בך הרהור.

 אמר ליה הרי ודאי.  מקרה זה הסתכלתי בו.

 

כיון  שאמר  שלמה  המלך.  קהלת. ג',

מקרה בני האדם ומקרה הבהמה

ומקרה אחד להם  וגו'.

ולמדנו: שכל דבריו  של שלמה המלך

כולם סתומים  ממדרגות  החכמה,

 

אם כן. מקרא זה יש להסתכל בו.

כי נמצא כאן פתח לאלו  שאינם בני אמונה.

 

סעיף: י"ט':    אמר לו, ודאי כך  הוא,

שיש בזה פתח לבלתי מאמינים.

ויש לדעת ולהסתכל בו,

 

בתוך כך  ראו  אדם  אחד  שהיה  בא,

ובקש מהם מים,  והיה צמא.

והיה  עייף  מתוקף השמש.

 

אמרו לו  מי אתה,

אמר להם . יהודי אני ואני עייף וצמא.

אמרו לו  אתה עוסק בתורה.

אמר להם,  עד שאני עוסק עמכם  בדיבורים,

אעלה להר הזה, ושם אקח מים ואשתה.

 

  סעיף: כ':  הוציא  רבי ייסא  נאד אחד

מלא מים ונתן לו. (נאד בלשון ערבי.שק מעור)

אחר  ששתה  אמר  נעלה  עמך להר, למים.

עלו  להר ומצאו חוט אחד  דק  של מים ומילא כלי אחד.

 

ישבו.  אמר להם  אותו האדם. עתה שאלו.

כי אני משתדל  בתורה  על ידי בני  אחד

שהכנסתי אותו  לבית רב'

והוא למדני תורה, ובשבילו  הרווחתי בתורה.

 

אמר רבי חזקיה, אם זכית בתורה על ידי בנך

יפה  הוא,  אבל הדבר  שאנו  עומדים בו,

אני רואה שלמקום אחר אני צריך להעלותו,

כלומר שאין הוא מתאים לתרץ להם שאלתם.

 

אמר אותו אדם,  אמור דבריך

כי לפעמים  באפרכסת  של עני

(דהיינו כלי שעל הריחים). תמצא  מרגליות,

(מרגליות פירושו כלי יפה לעין)

 

סעיף: כ"א ':  אמר לו, מקרא זה שאמר שלמה.

ושח לו כל השאלה.

אמר לו, וכי במה נשתניתם משאר בני אדם

שאינם יודעים.

אמרו לו. ובמה, אתה מעמיד המקרא.

אמר להם, על זה אמר שלמה מקרא הזה,

ולא אמר זה ממחשבתו  עצמו כשאר הדברים שאמר

אלא שחזר על אלו הדברים שטיפשי עולם אומרים.

 

ומה אומרים, דהיינו.

כי מקרה האדם ומקרה הבהמה  וגו'.

הטיפשים  שאינם יודעים ואינם מסתכלים בחכמה.

אומרים שהעולם הזה הולך במקרה,

ואין הקב"ה משגיח עליהם,

אלה מקרה האדם ומקרה הבהמה

 ומקרה אחד הם.

 

סעיף: כ"ב':  וכשלמה  הסתכל בטיפשים אלו,

שאומרים זה.  קרא אותם  בהמה.

שהם עושים את עצמם בהמה ממש.

במה שאומרים  דברים אלו.

 

ומאין לנו  זה,  שואל.

הפסוק שלפניו מוכיח,  שכתוב:

אמרתי אני בלבי על דברת בני האדם לבררם

האלוקים ולראות שהם בהמה המה להם.

 

אמרתי אני בלבי.  וחשבתי להסתכל.

על מה,  דהיינו על דברת בני האדם.

על הדבור ההוא של טיפשיים שהם אומרים,

שהעולם מתנהג במקרה'

 

לבררם  האלוקים.

היינו שברר אותם אלוקים שיהיו לבדם.

ולא יתחברו עם בני אדם אחרים שיש להם אמונה.

 

ולראות שהם בהמה המה  להם.

ולראות  היינו שאלו בני האמונה

יראו בהם שהם בהמה ממש. ודעתם כבהמה..

 

המה  להם היינו  שהם  בפני עצמם.

שלא יביאו  דעת טיפשית הזו לבני האמונה.

ועל כן, המה  להם  ולא לאחרים.

 

ומה הדעת שלהם שואל.

על זה מסיים  הכתוב,

כי מקרה האדם ומקרה הבהמה 

מקרה אחד לכולם.

תיפח רוחם  של אלו הבהמות.

אלו הטיפשים, אלו מחוסרי האמונה,

אוי להם  ואוי לנפשם,

טוב להם שלא היו באים לעולם.

 

סעיף: כ"ג ':  ומה השיב להם שלמה,

על זה בא המקרא  שלאחריו  ואמר.

ומי יודע  רוח בני האדם  העולה היא למעלה

ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ.

 

מי יודע, את אלו הטיפשים,

שאינם יודעים כבוד המלך העליון.

ואינם מסתכלים  בתורה,

רוח בני האדם  העולה היא למעלה

היינו למקום העליון.

מאור המלך הקדוש.

להיות צרור  בצרור החיים.

ולהיות נמצאת לפני המלך הקדוש עולה תמימה.

וזה הוא העולה היא למעלה.

 

סעיף: כ"ד' :  ורוח  בהמה  היורדת  היא למטה  לארץ.

ואינו  לאותו  מקום  שהוא לכל בני האדם.

שכתוב בו,

בצלם אלוקים עשה את האדם.

וכתוב.  נר ה' נשמת אדם. משלי כ'

 

ואיך אומרים אלו הטיפשים  שאינם מבני האמונה.

ורוח אחד לכל    תפח רוחם.

עליהם כתוב. תהילים א.

יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך ה' דוחה.

 

אלו יישארו בגיהינום באלו מדרגות תחתונות.

ולא יעלו משם לדורי דורות.

עליהם כתוב, תהילים לה'.

ייתמו  חטאים  מן הארץ  ורשעים עוד

אינם ברכי נפשי את ה' הללויה.

 

באו רבי חזקיה  ורבי ייסא

ונשקו לראשו.  אמרו,

ומה כל כך היה עמך ולא ידענו.

אשרי שעה זו שפגשנו בך.

 

 

 

סעיף. כ"ה'.   עוד  אמר היהודי. וכי  על זה בלבד תמה שלמה.

והרי במקום אחר אמר שלמה. קהלת ט'.

כעין זה. פתח ואמר,

זה רע בכל אשר נעשה תחת השמש,

 

זה רע ודאי. מהו זה רע.

זהו מי ששופך זרע בחינם ומשחית דרכו.

כי זה אין מדורו עם הקב"ה.

ולא יהיה לו חלק לעולם הבא.

 

זה שכתוב, תהילים. ה'.

כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע.

על זה אמר  זה רע.

שלא יהיה לו מדור למעלה.

כי מקרה אחד לכל

 

וגם לב בני האדם מלא רע והוללות  בלבבם.

כי בחייהם שטות תקועה בלבם.

והם מחוסרי אמונה.

ואין להם חלק בהקב"ה,

ובאלו בני האמונה לא בעולם הזה

ולא בעולם הבא. זה שנאמר. ואחריו אל המתים.

 

סעיף. כ"ו' בוא וראה.  הקב"ה מזהיר לני העולם ואמר, דברים ל'.

ובחרת בחיים למען תחיה.

והיינו החיים של העולם ההוא העליון.

 

ואלו הרשעים מחוסרי אמונה מה אומרים.

כי מי אשר יבחר אל כל החיים יש ביטון.

שאף על פי שיבחר האדם בעולם ההוא.

 

כמו שאומר, אינו כלום.  כי מסורת זה בידינו,

אל כל החיים יש ביטחון

דהיינו החיים בעולם הזה. ומסורת זה בידנו.

כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת.

ואיך יהיה לנו חיים בעולם ההוא.

זה רע ודאי.

שלא ידורו במלך העליון.

ולא יהיה להם חלק בו.

 

ואף על פי   שכל המקראות המדרשים. תמצא סמוכות.

של החברים בזוהר. בדברים אחרים.

אבל כאן. שלמה בא לגלות על אלו הרשעים.

מחוסרי אמונה.  שאין להם חלק בקב"ה

בעולם הזה ובעולם הבא.

                                                                                 

כסיל  זהו שמזהיר לאחרים

אבל הוא בעצמו לא נזהר.

 

סעיף. כ"ז.  אמרו לו, תרצה  שנתחבר עמך  ותלך עמנו.

אמר להם.  אם אעשה כך.

יקרא עלי התורה  כסיל.

ולא עוד אלא שאהיה מתחייב בנפשי.

 

אמרו לו למה.  אמר להם.

כי שליח אני ששלחו אותי  בשליחות.

ושלמה המלך אמר.

מקצה  רגלים חמס שותה

שולח דברים ביד כסיל.

 

בוא וראה,  המרגלים. על שלא נמצאו בני אמונה.

ושליחים נאמנים. נתחייבו בנפשם  בעולם הזה

ובעולם הבא.  נשק להם והלך לו.

 

סעיף. כ"ח. הלכו רבי חזקיה ורבי ייסא.  בעוד שהיו הולכים

פגשו בני אדם. שאלו רבי חזקיה ורבי ייסא עליו.

אמרו מה שמו של אדם ההוא.

אמרו, רבי חגי הוא

וחבר שבין החברים הוא.

ושלחו אותו החברים מבבל  לדעת דברים

מרבי שמעון בן יוחאי ושאר החברים.

 

אמר רבי ייסא. ודאי זהו רבי חגי שכל ימיו לא רצה

להראות את עצמו במה שיודע.

ועל כן אמר לנו  שבנו זיכה אותו בתורה.

משום  שאמר הכתוב.

ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו.

ודאי שליח נאמן הוא.

ואשרי הוא מי ששולח דברים

בידי שליח נאמן.

 

ניתן לקבל את השעור וסודות הפרשה בדיסק  די וי די במחיר 42 שח כולל דמי משלוח.

שתי גופות יש לאדם.  גוף  החומרי  הנקרא גוף הנחש. ומודעות השטן.
וגוף  מרוח הקודש. הנקרא צדיק.  סוד תחיית המתים ועצם הלוז.

המלבושים  של האדם.

פרשת שלך לך.

מאת רבי דוד קורן.        סעיף: רכ"ד:


 

אמר, רב מתיבתא. לרבי שמעון.   פתח ואמר,

ויוסף  ישית  ידו  על עיניך.(ויחי. לט-צ"ב)

הוא בשורה  של שמחה,  שואל,

למה  צרכים  סתימת עניינים  למת.ומשיב.

משום שהעניים. הם הגוונים  של העולם הזה,

והמראה והצורה  של העולם  הזה  נמצא בהם.

 

וע"כ  בסתימת עיניים  הוא סותם  ממנו עולם הזה.

והמראה של עולם הזה,

כי כשנסתמו עיניו  כל מראה של

העולם  הזה מחשך לו,

ואם מחשיכים לו מראה עיניו,

אין לו עוד מראה בעולם הזה משם  והלאה,

 

סעיף: רכ"ה: אמר לו.יוסף, למה ישית  ידו  , מכל בניו.

ואם תאמר  שאמר  לו כן משום הבשורה שלו.

שיוסף עודנו חי.

א"כ, היה צריך לומר ויוסף חי תראה.

ולמה אמר ויוסף ישית  ידו  על עיניך.

אמר לו. ישית  ידו  הוא משום שהיה אוהבו,

ומשום זה הסתים ממנו האור של עולם הזה.

והוא  לקח  אותו, מי שסותם עיניו של אוהבו,

מראה כך:  המראה שלך מעולם הזה, נאבד,

ואני לוקח המראה שלך במקומך,

ומכן ולהלאה, יתקנו לך מראה אחרת של עולם ההוא,

וע"כ  ניתן נדבר  ליוסף,

משום  שהיה אהובו של יעקב  יותר  מכל בניו.

 

סעיף: רכ"ו: אמר רבי שמעון.  מה יועיל זה אל המת.

ואיזה תועלת יש בו בזה.

מי שירצה לשאול.  צרכים לומר לו.

שצרכים  לפקוח את עיני  המת,

כדי  להראות  שעוד הוא מוכן  לחזור אל מראה

של העולם  הזה כבתחילה.

דהיינו. שיקום בתחיית המתים.

 

סעיף: רכ"ז:     אמר לו אהה חסיד קדוש.

ודאי, אם לא נסתם ממנו כל מראה של העולם הזה.

ולא נאבד ממנו הכל.

לא יהיה לו מראה וחלק בעולם ההוא.

 

כי העולם הזה הוא הפוך מעולם ההוא שאנו בו,

ובזמן תחיית המתים.

אפילו כחוט השערה לא יהיה ממעשה  עולם הזה.

כי הכל יאבד תחילה  באותו הטל.

דהיינו, הטל התורה.

ויעבור ממנו הזוהמה.

 

ואחר כך. הוא נעשה כעיסה זו,

וממנו יעשה הגוף  כבריה  חדשה. כך כאן,

בעולם העליון  גם מטרם התחייה.

 

סעיף: רכ"ח: אמר לו רבי שמעון.

ודאי ידעתי שאתם מולבשים  שם בלבוש יקר

של גוף טהור וקדוש.

אם יש כעין זה בעולם הזה.

אם יש אדם הנראה כאן באותו  הגוף,

כעין שאתם עומדים בעולם ההוא.

 

סעיף: רכ"ט: אמר לו.  דבר זה שאלו ב' עולמים.

דהיינו נערים, לפני רב מתיבתא,

שניתלבשו  בייננו אחר  שסבלו צער  על

חטא שאינו ראוי לגלותו,

ושאלו  זה לפני רב מתיבתא,  והוא אמר.

 

שהיה בעולם  הזה כך,  מאין לנו,  כי כתוב,

ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות.

שפירושו,  שנתלבשת  באותה הצורה  של עולם ההוא,

פירוש, רוח הקודש,  כי מלכות שמים.

דהיינו המלכות של ז"א הנקרא שמים.

נושבת רוח,  מרוח  ההוא  של אויר עולם ההוא

ונתלבשה בו אסתר.

 

סעיף: ר"ל:   וכשנכנסה לפני מלך אחשורוש.

וראה  לבוש  ההוא  של אור,

צורה  נדמה לו למלאך אלוקים.

ופרחה נשמתו ממנו לרגע.

ומרדכי,  גם כן,

לבש לבוש  של עולם  ההוא,

ומרדכי יצא מלפני  המלך  בלבוש מלכות.

לבוש מלכות  ודאי.

דהיינו  צורה  של עולם ההוא.

 

וע"כ  כתוב, כי נפל פחד מרדכי עליהם.

פחד מרדכי, ולא פחד אחשורוש,  כלומר.

לא מטעם שגדלו אחשורוש,

אלא מפני הלבוש  שלו  שמעולם  ההוא.

 

אמר רבי שמעון.  כמה  מתוקים  הם אלו  הדברים,

אשרי חלקי. והריני יודע,

שצדיקים בעולם הזה מתלבשים בלבוש,

שנקרא לבוש מלכות וכך הוא ודאי.

 

 

סעיף: רל"א:   אמר לו, האוויר של גן עדן,

הוא נשיבת רוח הקודש. ומתלבשים  בו הצדיקים,

כעין שהיו בעולם הזה.  ואחר כך,

רוח הקודש  שורה על ראש כל אחד ואחד

ונתעטר בו, ונעשה לו עטרה.

וכך היה למרדכי. בלבוש המלכות.

שפירושו: בצורה של עולם ההוא,

ואח"כ  ועטרת זהב  גדולה,

 

זו היא העטרה השורה על ראש הצדיקים בעולם ההוא.

כשקבלו ישראל את התורה.

היה להם ג"כ. כעין זה.

דהיינו  לבוש  של עולם ההוא,

עד שחטאו.  שתכתוב בהם,

ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב.

דהיינו. שניתפשטו מלבוש ההוא.

 

סעיף רל"ב:   וכן כתוב. (זכריה ג')

ביהושע כהן גדול.

הסירו בגדים  הצואים  מעליו.

וכתוב:  וילבישוהו  בגדים.

אלו הם הלבושים  של עולם ההוא.

מכאן.  משמע  דברינו  הראשונים,,

שצרכים  מקודם  לסתום  העניים  מכל מראה העולם הזה.

שהם נחשבים כבגדי צואים.

ואח"כ  יוכל  לזכות  למראה של עולם  ההוא,

שהם הבגדים החדשים, שהלבישו את יהושע,

 

ומכאן משמע,

שכל זמן שהגוף של העולם הזה  שנקרא

בגדים צואים.

נמצא בקבר  בקיומו.

אין הרוח מתלבשת  בלבוש של עולם ההוא,

 

שכתוב: ויסירו  הבגדים  הצואים  מעליו, בתחילה,

ואחר  כך, וילבישוהו  בגדים,

וכתוב, ומלאך ה' עומד.  שואל, מהו עומד,

ומשיב. אלא זה היא העטרה.

שנקראת מלאך ה' העומדת על ראש הצדיקים.

וזהו  שכתוב, עומד, 

דהיינו  שעומד על הראש מלמעלה,

אחר שנתלבשו  בלבוש יקר הזה.

סעיף רל"ג':   ב'  גופים  יחד  אינם  יכולים  להימצא,

כל זמן  שזה.  של העולם הזה.(הגוף החומרי)

נמצא  אין  הרוח  מקבל  לבוש אחר של העולם ההוא.

 

נעבר זה,  של העולם הזה,

הרי מוכן האחר מיד.  ודאי.

זה יוצא  וזה נכנס,

 

והוא כעין  יצר הטוב  ויצר הרע  בעולם הזה.

שהקב"ה  אינו רוצה ששניהם  יקומו  בגוף אחד.

אלא  שאם היצר  הרע  שולט  ברוח יצר הטוב.

ואם יצר הטוב שולט ברוח יצר הרע. 

 

סעיף רל"ד':   אמר לו תמה אני על מה שכתוב,

והשטן עומד על ימינו  לשטנו,

ואם יהושע  בן יהו צדק  כך.

שאר בני העולם על אחת כמה וכמה,

 

אמר לו לרבי שמעון,  חסיד  קדוש.

כמה  נסתרים  וסתומים  דברים אלו,

אע"פ  שהחברים  יודעים  בדברים  של עולם  ההוא.

אינם  יכולים  לדעת בסודות האלו,

 

סעיף רל"ה':   אמר לו רבי שמעון,

כיון  שהאדם  בעולם  ההוא,

איזה תועלת  יש לשטן  להסטין  עליו.

ולא  די לו שהוציא  נשמתו והרגו,

 

אמר לו, אהה חסיד קדוש,  אשרי חלקך,

בוא  וראה  תשוקתו  של השטן  לא היה,

אלא  כדי  שלא  יתלבש. צדיק  הזה.

יהושע  בן יהוצדק.

בלבוש  טהור  וקדוש,

כיון  שראה  השטן,

שלובש  שלו נדחה  ולא נחשב.

דהיינו. בגדים הצואים. על זה השטין עליו.

 

מהו  הטעם. הוא משום שאם יתלבש  בלבוש יקר ההוא,

ומיד  הלבוש  של הזוהמא.

ופעולת  השטן  יתבטל  ויעבור מן העולם.

ועל כן. לא רצה בזה השטן.

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.