מאמרים מומלצים מהזוהר
סוד פרה אדומה. פרשת חקת בזוהר.

סוד פרה אדומה.

פרשת חקת  בזוהר,  סעיף: יח')

עורך ומגיש:   רבי דוד קורן.

 

 

במאמר שלפנינו ישנם סודות עליונים וסתומים.

שמי שלא בקי בסודות האותיות ואסטרולוגיה

הקבלית וסוד  יסודות היקום וספירות ועולמות.

יהיה לו קשה להבין  את סוד פרה אדומה.

אני דוד אתן לכם כיוני דרך על מנת להבין בצורה יסודית ואמינה את סוד פרה אדומה. שהיא מטהרת את האדם מטומאת מתים.  שזה סוד תחיית המתים.

 

סוד ארבע חיות הקודש.

אריה.חסד,  שור. גבורה. נשר תפארת. עקרב. ואדם מלכות. דלי.

ראו מאמרים באתר. שעורים של רבי דוד קורן. על

שינוי שם (אברהם חסד)

 שינוי מקום (יצחק גבורה)

שינוי מעשה  (יעקב תפארת.)

 

כי מדובר על הכלי הרוחני שלנו. ספירת גבורה.

של יצחק אבינו. מזל שור. קו שמאל של יסוד עפר.

והנקבה של השור שהיא המלכות. נקראת פרה.

המלכות היא גם יסוד אדמה עפר.

 

העולם שלנו המלכות. עץ הדעת טוב ורע.

שהטוב שייך למערכת הקדושה.

והרע.  קשור לכוח השלילי של מערכת הטמאה.

 

שכמו בקדושה יש ד' בחינות

י' חכמה.  ה' בינה, ו' ז"א.  ה' מלכות.

 

כך במערכת הטמאה קיימים דם ד' בחינות

כמו תמונת מראה מלמטה למעלה.

י' חכמה.  רוח סערה.   ה' בינה. ענן גדול.

ו' ז"א אש מתלקחת. ה' מלכות נוגה.

 

ונגד המלכות היא קליפת נגה (כוכב נגע)

השולט על מזל שור ומזל מאזניים.

נגה מייצגת את עולמנו עץ הדעת טוב ורע.

שהעולם שלנו ה' מלכות. ניזון מהעולם הרוחני מעלינו.

ו'  ז"א  עץ החיים. שאות ו' שולטת על מזל שור.

האות ו' ז"א גוף האדם.יש בה שש ספירות.

והסיום שלה הוא ספירת יסוד. אבר המין.

שספירת יסוד  נשלט על ידי יוסף הצדיק.

שזה הסוד בכור שורו הדר לו. שנאמר על יוסף.

שמספירת יסוד. שמשם מגיע זרע לעולם שלנו.

לכן יש כל כך משמעות לברית המילה.

שאמור לנתק את האדם מטוב ורע.

למערכת הקדושה.

זה סוד  שור תם ושור מועד.

לא תחרוש שור עם חמור.  וכל הסודות

עיין בפרשת שלח לך. סעיף קיז'.  מאמר תם, ותמים.

 שם תקבל ידע יסודי.

גם עיין בקורס אסטרולוגיה קבלית. על כל סודות המזלות.

 

מי שבאמת רוצה להשכיל.

יכול לעזר בשעורים של רבי דוד קורן.

בדיסקים די וי די כל הסודות דרך פרשיות השבוע.

במחיר סמלי לקידום ופיתוח האתר שלנו. להפצת

דברי הזוהר בצורה יסודית ואמינה. בברכה והצלחה.

רבי דוד קורן.  מיסד את קרן אור ללימודי הקבלה.

עיין בטבלה שלפניך

 

ט' כלים  של המלכות הם בסוד מאות.

והם האותיות  מ- ק'  עד ץ הארוכה.  שהם.

ק' ר' ש' ת' ך' ם' ן' ף' ץ'.

אותיות ם ן ץ ף ך נקראים מישרים  המתגלים רק דרך קו אמצעי.

 

ך

ם

ן

ף

ץ

 

 

                             

 

ט' כלים  כ"ז אותיות.  ראש תוך סוף

התא הגנטי של היקום והאדם.

ראש

יחידות

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

תוך

עשרות

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

סוף

מאות

ק

ר

ש

ת

ך

ם

ן

ף

ץ

אשר כל אחד  הוא צירוף  מראש תוך וסוף.

שהם בינה נשמה. ז"א רוח. נפש. מלכות.

זכור עיקרון זה למשך כל הלימוד.

 

כי אי"ק.  הם ג' כתרים של יחידות עשרות ומאות.

א'   הוא    כתר  של בינה.

                     י'     הוא   כתר   של ז"א

  ק'    הוא   כתר   של מלכות.

 

 

בכ"ר  הם ג' חכמה של יחידות עשרות ומאות.

ב'  הוא  חכמה    של בינה

                    כ'  הוא  חכמה    של ז"א

      ר'  הוא  חכמה    של המלכות.

 

 

 

גל"ש, הן  ג' בינות. יחידות עשרות ומאות

  ג'  הוא  בינה     של בינה

                      ל' הוא  בינה     של  ז"א

    ש' הוא   בינה    של  מלכות

 

 

דמ"ת, הן ג' חסדים. יחידות עשרות ומאות

ד'  הוא    חסד   של  בינה

                     מ'  הוא   חסד   של   ז"א

    ת'  הוא   חסד    של  מלכות

 

הנ"ך.  הן ג' גבורות יחידות עשרות ומאות

ה'  הוא גבורה   של  בינה

                     נ'   הוא גבורה   של   ז"א

  ך'  הוא  גבורה   של  מלכות

 

וס"ם. הוא ג' תפארת. יחידות עשרות ומאות

ו'  הוא  תפארת  של  בינה

                   ס' הוא  תפארת  של   ז"א

 ם' הוא  תפארת  של  מלכות

 

 

 

זע"ן.  הוא ג' נצחים. יחידות עשרות ומאות

ז'  הוא  נצח   של בינה

                       עהוא  נצח  של   ז"א

   ן'  הוא  נצח  של  מלכות.

 

חפ"ף.  הוא ג' מיני הוד. יחידות עשרות ומאות.

ח'  הוא  הוד  של  בינה

                      פ'  הוא  הוד  של   ז"א

    ף'  הוא  הוד  של  המלכות.

 

טצ"ץ.  הוא ג' יסודות.  יחידות עשרות ומאות

ט'  הוא  יסוד  של   בינה

                    צ'  הוא  יסוד  של    ז"א

   ץ'  הוא  יסוד  של   המלכות.

 

 

מאמר פרה אדומה.

סעיף: יח') פרה זו באה לטהרה,  לטהר הטמאים.

שהיא מלכות המקבלת  מן השמאל.

ומי הוא לשמאל,  הוא שור.

דהיינו גבורה של ז"א.

כמו שאומר ופני  שור  מהשמאל.

 

אדומה,  היינו אדומה כשושנה,

שכתוב כשושנה בין החוחים.

אדומה פירושו גזרת דין.

כי הדינים של קו שמאל נקראים אדום.

 

סעיף: יט') תמימה, שואל. כתוב. תמימה,

מהו תמימה, ומשיב.  הוא כמו שלמדנו.

שור תם ושור מועד.

 

שור תם.(תפארת יעקב היה איש תם.)

פירושו דין רפה.

(רפה אותיות פרה. מלשון רפואה.)

שהיא גבורה תחתונה,  דהיינו מלכות.

זו היא תמימה. גבורה עליונה.

דהיינו גבורה של ז"א

זו היא יד החזקה והקשה.

 

פירוש.  צד שמאל נקרא שור.

ונודע שהארת החכמה נמשכת משמאל.

אמנם רק ממטה למעלה שהוא אור נקבה המלכות.

וזה נקרא שור תם, שהוא דין רפה,

להיותו ממטה למעלה. אור חוזר. (בסוד שינוי שם.)

 

אבל מבחינת אור זכר. (גבורה קו שמאל שור)

המאיר מלמעלה למטה. שהוא קו שמאל של ז"א

כלומר גבורה.  אסור להמשיך,

 

וע"כ, הוא נקרא  דין קשה.

ונקרא שור מועד.

( הסוד של  השמאל של הגבורה נקרא חמור בסוד לא תחרוש שור עם חמור. שהוא דין קשה ושור מועד.)

 

סעיף: כ') בשיר השרים ב', אמר שלמה הלך.

כלך יפה רעייתי ומום אין בך.

 

כי להיות מאירה בהארת החכמה נקראת יפה.

שכל המומים מתרפאים על ידי הארת החכמה.

 

אשר לא עלה עליה עול.  על כתוב. 

בלא. ו'. הוא כש"א,  ונאם הגבר הוקם על.

מהו הטעם. הוא, משום שהיא שלומי אומני ישראל.

והוא אינו עליה אלא עמה.

 

אשר לא עלה עליה ע"ל היינו שכתוב.

בתולת ישראל. בתולה ואיש לא ידע,

 

פירוש:  כבר ידעת  שיש ב' מצבים  במלכות.

א') כמו שהיה ביום ד' של מעשה בראשית.

בסוד  ב' המאורות הגדולים. שמש ולבנה..

(עיין במזל סרטן על סוד הלבנה. וראש חודש תמוז.

עיין גם קורס למבוא לקבלה על סוד סיבת הצמצום בעולמות.)

 

צמצום א'

 

שהיו ז"א השמש.  והמלכות הלבנה, מולבשים

ב ב' קוים של בינה.

 

קו ימין ז"א השמש. בינה. קו שמאל המלכות הלבנה.

ז"א הלביש קו ימין של בינה

והמלכות הלביש קו שמאל של בינה.

ואז הייתה המלכות גדולה בשוויון כמו ז"א.

כי לא הייתה מקבלת מז"א אלא מבינה.

מאותו המקום ש ז"א היה מקבל.

 

ומצב ה.ב'. סוד צמצום ב'.

לאחר מיעוט הירח. (ט כלים)

שאז  נתמעטה והייתה למטה מז"א.

בסוד מלכות של ז"א. ומקבלת מז"א.

עיין בפרשת בא בזוהר סעיף ק"י' עד, קט"ו .

 

ויש מעלה במצב הא' יותר ממצב הב'.

כי במצב א' היא בשלמות המדרגה כמו ז"א.

אומנם יש חיסרון גדול,

כי קו שמאל הוא חכמה בלי חסדים.

ואין החכמה שבה יכולה להאיר בלי החסדים.

והיא חשך. על כן קטרגה הלבנה.

שלא יכולים למלוך שני מלכים תחת כתר אחד.

 

ויש מעלה במצב הב',  ואז יש לה חסד מז"א.

שהארת החכמה שבה מתלבשת בו ומאירה  בשפע.

אומנם יש חיסרון מה שנתמעטה

ונעשית מדרגה תחתונה לז"א,

ואין לה מעצמה כלום. אלא מה שמקבלת מז"א.

 

והנה סוד פרה אדומה.

הם סוד המלכות מבחינת מצב הב'.

וזה שנאמר: אשר אין בה מום.

כמו שאמר שלמה. כלך יפה רעייתי ומום אין בך

 

כי אז במצב הא' שהיא מלבישה את קו השמאל של בינה.

ומקבלת ממנו חכמה,

אע"פ שהחכמה אינה יכולה להאיר בה.

 

מ"מ מבחינת עצמה היא בתכלית השלמות

ואין בה מום. וכולה יפה,מהארת החכמה.

שיונקת מקו שמאל של בינה.

 

וזה שנאמר אשר לא עלה עליה עול.

וגם כתוב: ונאם הגבר הוקם על.

כי הוקם על, פירושו חסד.

 

(פירוש רבי דוד: ז"א נקרא השמים. והמלכות היא אין לה מעצמה כלום.

 לכן היא צריכה לקבל על עצמה את העול. המעמסה. של מלכות השמים.

על זה אמרו חז"ל. שאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות השמים.)

 

כי במצב הא'. עוד לא קבלה  המלכות עליה אור החסדים.

מז"א שנקרא על. חסר אות ו' שהוא ז"א השולט על מזל שור.

אלא שהייתה אז בחכמה בלי חסדים.

 

כלומר, מפני שהיא נמצאת במצב הא',

שהמלכות נקראת אמונה.

וז"א שנקרא ישראל. הם בשלמות אחד.

שזה יורה השם. שלומי אמוני ישראל.

כי במצב הא' המלכות גדולה ושלמה כמו ז"א.

 

על כן אינה צריכה להזדווג עם ז"א.

אלא מקבלת מקו שמאל של  בינה.

 

וזה הסוד  אשר לא עלה עליה על.

שהוא ז"א כי ז"א אינו אז למעלה מן המלכות

אלא במדרגה שווה עם המלכות,

 

וזה שנאמר, אשר לא עלה עליה עול.

והיא כמו בתולת ישראל.  שנאמר איש לא ידע.

כי במצב הא' היא המלכות כמו בתולה.

שאינה מזדווגת עם ז"א,

אלא מקבלת שפע מן הבינה.

ועל כן המלכות היא בתולה.

כי לא עלה עליה עול. שהוא ז"א,

 

וסוד שריפת  הפרה עד לאפר.

 

ת פאר ת  ז"א

הם סוד שמצב הא' אינו יכול להתקיים.

והיא מתמעטת עד לנקודה, וחוזרת ונבנית למצב הב'.

שזה סוד ראש השנה שנאמר שהלבנה הכיסוי .

שנתמעטה מכל ט' הספירות שלה. 

בסוד שמולו לתחת ראשי וימינו תחבקני. 

שביטלה את הראש של כל האורות של קו שמאל שהימין שהוא אור החסדים יחבק אותה.

ואז הוא נבנית ממצב הב',  שבמצב הזה כל קיומה.

 

עד כאן  ראה המשך המאמר בזוהר.

מסעיף כ"א.  פרשת חוקת.

ניתן לעזר בידע יותר מעמיק ומקיף דרך השעורים

של רבי דוד קורן. הירשמו לשעורים בוידיו בשידור חי באתר.

ניתן להזמין גם את כל השעורים בדיסקים די וי די.

בברכה והצלחה:  רבי דוד קורן.

 

 

 
 
קורסים  וסדנאות חוגי בית  בכל הארץ סדנה מיוחדת למעגל החיים. זוגיות ילדים ומשפכה  ועסקים.  אסטרולוגיה קבלית וסוד האותיות. גלגולי נשמוד וסוד יעוד האדם בעולם.  חכמת תווי הפנים ועסקים. סודות לימוד הזוהר ופרשיות השבוע. קורס מבוא לקבלה הטוב בעולם והאמין ומסודר בשיטה הקלה להונה לכל נפש. יעוצים אשיים על זוגיות  עסקים רפואה ילדים. בית ומשפכה. מזוזות קשרות וטהור הבית.